Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Demensförbundet kräver större engagemang angående geriatriken

Demensförbundet sprider kunskap om demenssjukdomar i en strävan efter att skapa förståelse och därmed bättre villkor för de drabbade. Med rätt kommunikation, kontakter och hårt arbete försöker Demensförbundet påverka politiska beslut på alla nivåer.

Demensförbundet arbetar tillsammans med sina drygt 130 lokala föreningar över hela Sverige för demenssjukas och deras anhörigas intressen gällande bl.a. vård, behandling, boende och livskvalitet.
– Vi ser till hela människan och hennes behov. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende och har inte någon koppling till läkemedelsindustrin. Våra uppdragsgivare är de demenssjuka och deras anhöriga, förklarar Stina-Clara Hjulström, förbundsordförande.
Tillsammans försöker man påverka politiska beslut till förmån för de demenssjuka. Stina Clara berättar att företagare också kan hjälpa till, bl.a. genom att satsa på en medmänsklig gåva till sina medarbetare, för nu lanserar Demensförbundet en CD med nyinspelade sånger framförda av svenska artister, bl.a Peter Jöback, Andreas Johnson, Sonja Aldén och Sven-Bertil Taube. Dessutom innehåller CD:n ett talspår av Marc Levengood.

En miljon människor berörs
Ungefär en miljon människor berörs av demenssjukdomar ur olika perspektiv, det gäller både sjuka och anhöriga. Det borde därför vara självklart att sjukvården och socialtjänsten har goda kunskaper inom demensområdet. Dessvärre är det ofta inte så.
– Vi arbetar för att sprida kunskap om demens, informera och påverka politiker samt skapa samarbeten mellan våra föreningar och kommuner och landsting som gynnar demenssjuka. Vi stödjer dessutom ett antal större och mindre forskningsprojekt över hela landet, för att därigenom även påverka den medicinska utvecklingen inom demensområdet.
Demensförbundet har en forskningsfond, Demensfonden, som årligen delar ut betydande belopp till demensforskningen.

Yngre visar engagemang
Demensförbundet arbetar med att ta fram olika typer av promotionsmaterial och nu har förbundet gjort sin största satsning någonsin genom att låta några av Sveriges bästa artister spela in en CD till förmån för de demenssjuka och deras anhöriga.
CD:n heter ”Ljusa ögonblick” och innehåller 10 spår med klassiska svenska sånger samt en ny låt med Sonja Aldén och ett talspår av Marc Levengood. Dessutom innehåller CD:n en bildserie, som även kommer att finnas i kalender- och vykortsform. Syftet med namnet ”Ljusa ögonblick” är att spegla de positiva stunder som finns i kontakten med demenssjuka. Artisterna ställer även frågor om demens som besvaras av Demensförbundet.
– Det är extra roligt att se så många yngre som engagerar sig i vår sak, säger Stina-Clara. Utöver skivan har vi även tagit fram en trevlig kalender inför årsskiftet. Vi hoppas att detta skall bli en mycket uppskattad julklapp. Det blir en gåva som gynnar alla parter – den stödjer utvecklingen inom demensområdet, och inbringar vetskap om att man är delaktig i något meningsfullt för både givare och mottagare av gåvan.

Ökande behov inom geriatriken
De demenssjuka är i extra stort behov av stöd just nu med tanke på den potentiella utvecklingen. Välfärdsutvecklingen innebär att vi blir äldre, och med åldern ökar även risken för demenssjukdomar. Givetvis drabbas inte alla av någon demenssjukdom, men trenden visar på en ökning i framtiden.
– I allmänhet satsas det alldeles för lite resurser på geriatriken, trots att behovet ökar. Sedan början av 90-talet har mer än hälften av landstingens platser inom geriatriken försvunnit, berättar Stina-Clara.
Demensförbundet, i nära samspel med fem pensionärsorganisationer, kräver fler vårdplatser med geriatrisk specialistkompetens. Kliniker där det även sker forskning och utveckling.
– Geriatriken anses tyvärr inte ha speciellt hög status, hela samhället måste ändra sina attityder till åldrandet.

Bättre fördelning av resurser
Faktum är att geriatriken är gravt underdimensionerad. Idag slussas äldre multisjuka genom vårdsystemet i en rasande fart. Ofta hamnar de på akutkliniken, där deras behov inte tillgodoses utan där man istället åtgärdar det kortsiktiga.
Det största problemet är att det långsiktiga ofta glöms bort. Det är också detta som kostar samhället mest – då de multisjuka äldre alltid finns i systemet utan att egentligen få den hjälp de verkligen behöver. Geriatriska kliniker har den specialistkompetens som krävs, och ser till hela den gamla människan.
Demensförbundet vill i första hand verka för att få en bättre fördelning av de allmänna resurserna med en demensansvarig i varje kommun, en väl fungerande geriatrik med uppföljande verksamhet, utveckling av hemstöd och dagvård samt en utveckling av gruppboende för demenssjuka som inte kan bo kvar hemma.
– Samtidigt värnar vi om anhöriga och vill ha bra stödfunktioner för dem, säger Stina-Clara avslutningsvis.

Demensförbundets kommande CD-skiva ”Ljusa ögonblick” innehåller sånger och tankar av Niklas Strömstedt, Marc Levengood, Sarah Dawn Finer, Andreas Johnson, Sonja Aldén, Peter Jöback, Sven-Bertil Taube & Frida von Schewen, Tommy Ekman, Nanne Grönvall, Caroline af Ugglas, Loa Falkman och Tomas Ledin.