Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Den småländska företagsamheten präglar näringslivet i Vetlanda kommun

Inne i mörkaste Småland, åtta mil sydost om Jönköping, ligger Vetlanda. Till ytan är Vetlanda en stor kommun och drygt hälften av kommunens cirka 26 000 invånare bor utanför tätorten.
– Vi är en industrikommun med Sapa som största aktör, men skogsnäringen och handeln har också en framträdande roll i kommunen, säger Magnus Färjhage, kommunchef på Vetlanda kommun.

Den småländska företagsamheten präglar näringslivet i Vetlanda kommun och det gör kommunen till en av landets mest intressanta företagarregioner.
Bland större företag kan nämnas Sapa Profiler AB, Elitfönster AB, Myresjöhus AB, Trivselhus i Vetlanda AB, Metsa Tissue AB, Pallco AB, Beslag & Metall, Stålöv AB och Ekenäs Mekaniska AB.
Här finns även ett stort antal små och medelstora företag inom de flesta branscher – och det fylls hela tiden på med nya företag.
– Vetlanda är en mycket stor kommun till ytan med mycket landsbygd och det gör att skogsnäringen har en framträdande roll. Vetlanda är också en bra handelsstad, med ett mycket stort utbud. Många som kommer hit förvånas över att vi har så många affärer från de stora kedjorna. Det förväntar man sig inte i Vetlanda, säger Magnus Färjhage.
Det rika föreningslivet är en framgångsfaktor för hela kommunen. Det finns en stor bredd inom föreningslivet, men tyngdpunkten ligger framför allt på idrott. Av kommunens drygt 250 föreningar är ungefär hälften idrottsföreningar. Speedway och bandy är stora idrottsgrenar som drar mycket folk och inom underhållningsbranschen har Lena Philipsson varit en stark reklampelare för kommunen i många år.

Stor framtidstro
Den utveckling som kommunen och dess näringsliv nu är inne i ger goda möjligheter för framtiden. Näringslivets investeringsvilja är det bästa beviset på en stor framtidstro. Detta ger också utomordentligt goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.
– Det är NUVAB, Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, som har uppdraget att sköta det operativa näringslivsarbetet i kommunen medan vi på kommunen sköter det strategiska arbetet, berättar Magnus Färjhage. Tillsammans med NUVAB försöker vi ligga framme med att ha en bra hantering och beredskap, till exempel att kunna erbjuda mark och tillhandahålla industrilokaler. Vi har ett kommunalt industrilokalbolag som har till uppgift att bygga och hyra ut lokaler till företag som vill etablera sig eller kanske expandera. Målsättningen är sedan att företaget förvärvar lokalerna.
Alldeles nyligen har ett markanvisningsavtal tecknats med Biltema, som ska etablera sig i Vetlanda.
– Det är en signal på att Vetlanda är attraktivt för handel och att vi ligger långt framme, säger Magnus Färjhage.

Tillväxt Vetlanda
Tillväxt Vetlanda är ett projekt med mål att öka Vetlandas attraktionskraft. Det är ett samarbete mellan Vetlanda kommun, NUVAB, Svensk Handel Vetlanda och Fastighetsägarna.
Projektets övergripande mål är att Vetlanda kommun ska vara en attraktiv plats att bo och verka i samt besöka genom:
• ett rikt kultur- och föreningsliv med nöjen och evenemang
• trygga och attraktiva mötesplatser för alla åldrar
• att generera ökad handel
• att utveckla och skapa nya investeringar i fastighetsbeståndet
– De fyra aktörerna i projektet jobbar gemensamt för att utveckla centralorten Vetlanda. De jobbar i olika arbetsgrupper kring frågor som till exempel marknadsföring, information och att samordna evenemang för att göra Vetlanda ännu mer attraktivt, säger Magnus Färjhage.
Samarbete mellan näringsliv och skola är också viktigt – satsningen på teknikcollage är ett bevis på det. Vuxenutbildning och då särskilt yrkeshögskola med inriktning på bristyrken är viktigt.
Kommunen stödjer Nyföretagarcentrum och ett projekt som heter Tillväxtarenor, där bland annat affärscoachning ingår.
Magnus Färjhage har varit kommunchef i Vetlanda sedan 1 september 2011 och tidigare jobbade han som ekonomichef i kommunen.