Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Denios säkrar miljön från utsläpp

Denios AB, med kontor i centrala Jönköping, jobbar med att säkra miljön från utsläpp. Linus Jacker är VD för Denios AB i Jönköping. Företaget med sex anställda i Jönköping, strävar efter att kundanpassa de behov som finns när det gäller hantering av farliga ämnen. Allt för att få fram en färdig lösning med ett totalåtagande för kunden.

Denios AB är experter på produkter för förvaring, hantering och lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen. Företagets kunder är den tillverkande industrin, det innefattar alla industrier som hanterar kemikalier. Exempel på produkter är miljöcontainrar, uppsamlingskärl, absorbenter och brandskåp.

– Vi är till för att säkra miljön från utsläpp och arbetar för en hållbar framtid, säger Linus Jacker. Vi har kunskapen för att kunna göra detta och delar med oss av den till våra kunder. Det är viktigt att uppfylla de normer och krav som finns på ett tryggt och säkert sätt. Just nu har vi ett flertal intressanta projekt på gång.

Utvecklat förvaringslösningar i mer än 20 år
Denios AB är ett företag som i mer än 20 år har utvecklat och producerat system för säker och miljövänlig lagring av farliga ämnen. Inom företaget finns bred expertis kring flera områden av förvaring, exempelvis Termoteknisk förvaring, Brandsäker förvaring och miljösäker förvaring. En viktig faktor för Denios mångåriga framgång är det faktum att utveckling, konstruktion och tillverkning sker inom ett och samma företag. Detta innebär att företagets kunder kan dra nytta av det omfattande produktkunnandet.

Företaget tillverkar standardiserade serieprodukter såväl som kundspecifika lösningar. Man klarar specialmått, specialutföranden eller lackering i en särskilt firmafärg. Kundindividuell anpassning och utrustning av företagets system ingår i det dagliga arbetet.

Som kund hos Denios köps produkter direkt hos tillverkaren. Utveckling, konstruktion och tillverkning sker hos Denios under ett och samma tak.

Stränga kvalitetskontroller

Denios erbjuder både robusta standardlösningar och skräddarsydda individuella lösningar. Rättsbestämmelserna och den kontinuerliga revideringen av gällande föreskrifter ger många kunder betydande problem när de ska välja rätt produktlösning för sin verksamhet. Alla Denios produkter genomgår stränga kvalitetskontroller, också med avseende på myndighetsbestämmelser, tillstånd och dokumentation.

– Vi rådger våra kunder på plats och hjälper till med förbättra hanteringen av farliga ämnen, säger Linus Jacker. Det är många lagar och regler att hålla reda på som skall uppfyllas och inte alltid helt enkelt att som företag kunna allt. Vi hanterar dessa frågeställningar varje dag och finns till som stöd för våra kunder. Vi finns vid kundens sida under många år. Såsom ekonomiskt framgångsrikt och väletablerat företag kan vi ge kundens investeringar framtidssäkerhet.

Finns i fjorton länder
Denios AB finns i Sverige sedan 2001. Företaget finns i fjorton länder och i USA. Man har tillverkning i Tyskland men även filialanläggningar med tillverkning i England, Frankrike, Italien och Tjeckien. Denios är, enligt Linus Jacker, ledande i Europa när det gäller utvecklingen på det här området.

Denios bildades i Tykland 1986 av Helmut Dennig. Han började med utveckling och produktion av de första uppsamlingskaren och behållare för farliga ämnen när företagens ansvar för skydd av miljön knappast hade börjat diskuteras i Tyskland.

1990 expanderade företaget till Nordamerika och det följdes av dotterbolag under åren 1992-2000 i Italien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Tjeckien, Belgien och Storbritannien.

2001 grundades Denios AB i Sverige och ett samarbete inleddes i Spanien. 2004 grundades dotterbolaget i Schweiz. Idag är företaget representerat i tretton europeiska länder och i USA och sysselsätter nästan 800 medarbetare.