Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Design House Stockholm erövrar världen

Det går bra för Design House Stockholm. Allt sedan starten 1992 har företaget vuxit. I dag består verksamheten av sju egna butiker och 150 ”shop in shop” runt om i världen. Design House Stockholm (DHS) är dessutom representerade med enstaka produkter i cirka 600 butiker. DHS produkter finns representerade i många av världens stora städer, bl.a New York, London, Paris och Tokyo. DHS finns självfallet i de nordiska huvudstäderna, då skandinavien är företagets starkaste marknad. Exporten utgör cirka 40 % av totalomsättningen, närmare 250 miljoner kronor (retail value). Receptet på företagets framgång är sprunget ur glasbruk, porslinstillverkning och fackhandel. Succén är given – Design House Stockholm är här för att stanna.

Design House Stockholm är inte bara en butikskedja. DHS är ett förlag, för idéer och produkter från formgivare och fungerar på samma sätt som ett musik- eller bokförlag. Formgivarens idéer är i centrum och DHS producerar, marknadsför och säljer deras alster under sitt gemensamma varumärke. Formgivaren får självklart sin del av förtjänsten, i form av royalty. Idag arbetar DHS med över 60 fristående formgivare, som alla har bidragit med sina unika objekt till kollektionen. DHS arrangerar designdagar, där kända som okända, fristående formgivare får presentera sina idéer och alster för Anders Färdig och hans medarbetare. Är design idéen intressant står DHS för alla omkostnader, dvs ta fram produkten, patentfrågor och tillverkning och marknadsföring. Produkten får en bred spridning eftersom DHS vänder sig till butiker världen över.

Skandinavisk desig
DHS väljer produkter som representerar nutida skandinavisk design. Det ställs inga krav på att formgivaren skall vara skandinav eller ha geografisk hemvist här. DHS söker efter det rätta skandinaviska uttrycket och att funktion, kvalitet och estetik förenas i en skön enkel syntes. DHS vill också se nya intressanta formvinklar, unika produkter i nya material, funktion eller form. Glada produkter , med så kallad ”wow-faktor och en inbyggd överraskning, är också populärt hos DHS.
– Till exempel golv- och bordslampan Cord lamp av designgruppen Form us with love, där har sladden den bärande funktionen. Den får mig att le lite. Det är underbart med formgivning som har inre kvalitet, vilket också har en benägenhet att bli kommersiell”, säger DHS VD Anders Färdig. Form Us With Love är en formgivartrio verksamma i Stockholm. De träffades ursprungligen på en kurs i produktdesign på Kalmar Universitet och har sedan dess jobbat ihop. De har även gjort lampan Work Lamp, som finns i DHS kollektion. Han berättar fortsättningsvis att DHS får förfrågan från formgivare över hela världen. – Nästa år kommer vi att arrangera designdagar i London, Tokyo och New York.

Lönsamt företag
Anders Färdig och hans DHS är ett lysande exempel på att svensk design lönar sig. Företaget har gått med vinst sedan start. Då var basen USA och verksamheten var fokuserad mot design trading. Andra företag som ville använda design som konkurrensmedel vände sig till Design House Stockholm, som bistod med expertis inom produktutveckling. DHS samarbetade tidigt med USA:s största inredningsfirma Crate & Barrel, men även kunder som Habitat och svenska Mio finns bland uppdragsgivarna. Från mitten av 1990- talet började Anders Färdig och hans medarbetare att bygga upp en organisation med egna butiker som sålde kollektionen. Lönsamheten varierar på mellan tre och sex procent. Allt är självfinansierat. Löpande investeringar i det egna varumärket, i butiker och kostnaden för att ta fram produkter skrivs av omedelbart.
– I all försäljning gäller inbyggda värden. Design är ett grundläggande konkurrensmedel berättar Anders Färdig.
De senaste åren har omsättningen ökat kraftigt och Anders Färdig är övertygad om att företaget kommer att fortsätta att växa. – Framöver räknar jag med att Design House Stockholm ska vara den främsta oasen för alla som vill andas dofter från Skandinavien .
Nya fräscha lokaler
Det nya huvudkontoret är beläget på Norrmalmstorg i Stockholm. Lokalen var tidigare bank, men den pampiga lokalen är idag ombyggd för att passa DHS. Här bedrivs det dagliga arbetet, samtidigt som det också inhyser utställningar och större event. Det är ett stilrent funkishus med inre kvalitet. Precis som Anders Färdig vill ha det.

Välutbildad personal
Anders Färdig betonar att kontakten mellan butik och kund är viktig. Han tror på att” all buisness is local”. Man måste förstå folk underifrån. Han använder sig av det i många olika sammanhang.
– Alla våra medlemsbutiker får besök och hjälp med skyltning och display, men inte av någon säljare utan av personal som jobbar i någon av våra egna butiker. De kan och vet vad som säljer och inte säljer. Personalen är väldigt viktiga för oss. De brinner för produkterna. Anställningskravet för personalen är att ha någon form av utbildning inom design eller konst.
Anders Färdig tror avslutningsvis på en ständig förändring.
– Tidlöshet i all ära men man behöver få in nytt, annars är risken att man blir för smal och då har kunderna sett allt. DHS har i dagsläget närmare 600 artiklar. Det finns inga begränsningar i sortimentet. Det går att få ihop allt från cykelkorgar till pinnstolar i samma kollektion, de utgör tillsammans en begriplig helhet. Design House Stockholm vill vara en livsstilsbutik, som erbjuder ett intressant urval av olika slags ting till den designintresserade kunden.