Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Designhögskolan ser fram emot ett spännande år i samband med utvecklingen av konstnärligt campus

Designhögskolan i Umeå har haft kreativa samarbeten med industrin sedan skolan etablerades i slutet av 1980-talet. Studenterna får upptäcka olika branscher och skapa sin egen profil, företag får i sin tur ta del av ny kunskap och forskning inom designområdet och vara med och forma framtida utbildningar. Studenterna arbetar ofta i reella, skarpa projekt i samverkan med näringslivet, men avsikten är inte att konkurrera med yrkesverksamma designers utan snarare att visa på de metoder och resurser som Designhögskolan kan bidra med för en gemensam utveckling.

– Vi står för en skarp teknisk utveckling men producerar inte själva slutprodukten. Vi tänker ut ett bredare perspektiv och härmed är vi en viktig samarbetspartner för långsiktiga forskningsprojekt som oftast även är mycket resurskrävande, det är vår nisch, förklarar prefekt Tapio Alakörkkö inledningsvis.

Värnar om långvariga samarbeten
Det finns otaliga exempel på lyckosamma projekt vid Designhögskolan, bland annat så bedriver man sedan länge ett samarbete med Umeå kommun där de olika förvaltningstjänsterna granskas i syfte att finna områden som skulle kunna förbättras. Det kan exempelvis handla om design av speciella hjälpmedel för bättre språkinlärning eller skräddarsydda tjänster för att uppmuntra folk till att låna böcker via bokbussarna.
Tapio Alakörkkö berättar att Designhögskolan under de senaste två decennierna samarbetat med över 250 företag och organisationer. Årligen drivs projekt tillsammans med ett 50-tal olika företag, och många har varit med sedan skolan etablerades. Både utbildnings- och forskningsmiljön är sammanflätad med industrins utveckling, ambitionen är att utöka utbytet ytterligare.

Internationalisering – för att kunna handplocka de bästa
Designhögskolan erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Skolan valde att satsa på internationalisering ur ett bredare perspektiv i samband med introduktionen av tre internationella masterprogram med inriktningarna avancerad produktdesign, interaktion och transport design.
– Vi uppmuntrar mångfald och vill kunna fortsätta välja de bästa studenterna från hela världen. Som svar på att studenter som kommer från länder utanför Europa måste betala höga kursavgifter har vi introducerat ett stipendiesystem, berättar Tapio Alakörkkö vidare.
Även när det gäller lärarkompetens söker man också mångfald. Designhögskolan anlitar mellan 80 – 100 experter årligen, internationella specialister inom olika områden som kommer till Umeå för att handleda och föreläsa för studenterna.
En gång om året anordnas också en internationell konferens, UID Talks, där aktuella trender inom design diskuteras. UID Talks, som anordnas i slutet av maj, är en arena där studenter och forskare får en möjlighet att träffa framstående industridesigners och byta erfarenheter. Förhoppningsvis leder utbytet till vidare samarbeten, studenterna får också möjlighet att visa upp sina examensarbeten under eventet.

Ökad samverkan med konstnärligt campus
Nu när Umeå universitet får ett nytt konstnärligt campus hoppas man på ökad samverkan mellan de konstnärliga utbildningarna, den nya Arkitekthögskolan och Designhögskolan. Genom att satsa mer på forskning söker Designhögskolan etablera en ännu starkare miljö för utveckling, omfattande både grund- och tillämpad forskning. Under slutet av 2011 tillsattes en ny forskningsledare, och under året kommer skolan att rekrytera fler doktorander.
– Tack vare ökad kontakt med andra discipliner vid konstnärligt campus kommer vi att kunna utveckla gemensamma projekt i större utsträckning. Vi har redan tillgång till en bra infrastruktur där vi delar på resurser med gemensamma verkstäder. Det finns alltid något som kan förbättras och samarbeten som kan utvecklas, vi ser fram emot ett spännande år då vi tillsammans bygger upp konstnärligt campus, avslutar Tapio Alakörkkö.