Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

”Det är en bra samverkan mellan kommunens politiker och näringslivet”

Näringslivet i Rättviks kommun är på frammarsch och på Näringslivskontoret arbetar man hårt för att upprätthålla en god service till ortens aktörer.
– Det är en mycket bra samverkan mellan kommunens politiker och näringslivets aktörer. De flesta av våra politiker och tjänstemän har själva varit egna företagare och det gör att det finns en bred samhörighet och förståelse för varandra. Det är en stor fördel för företagare att hamna i en kommun där det råder ett sådant klimat, säger näringslivschef Markus Svensson.

Rättviks kommun är belägen i mellersta Dalarna och består av de tre församlingarna Rättvik, Boda och Ore. Tillsammans har orterna en befolkning på cirka 11.000 personer.
– Många flyttar till Rättvik tack vare livskvaliteten och att de har förälskat sig i bygden. De hamnar i en vacker miljö med bykänsla samtidigt som det är bra pendlingsavstånd till de större städerna i Dalarna, säger Markus Svensson. Markus har verkat som näringslivschef sedan 2009 och tidigare arbetade han som näringslivsutvecklare sedan 2005.

En stark tillväxt
Rättviks näringsliv kännetecknas av drivkraften från hundratals entreprenörer och småföretag. Ett mycket aktivt näringsliv har tillsammans med kommunen utvecklat en rad stora projekt, alla med gångavstånd till centrum.
Turismen är den största näringen och den är expansiv.
– Vi jobbar mycket med besöksnäringen och försöker vara aktiva när det gäller att hitta utvecklingsmöjligheter för nya turistföretag och nya attraktioner. Sedan har vi också ett tillverkande näringsliv, som vi försöker arbeta tätt tillsammans med, berättar Markus Svensson.

Stora investeringar
Näringslivet har investerat mycket de senaste åren för kommunens invånare och för att locka turister till Rättvik. För några år sedan byggdes en ny simhall och orten har även fått en ny krog, flera nya restauranger och en inomhusarena för evenemang byggd i trä som är unik i sitt slag.
– Totalt har det investerats 100-tals miljoner kronor på bara några år i vår lilla kommun så det händer mycket, säger Markus Svensson.
Utöver turism är handel, träindustri samt jord- och skogsbruk exempel på stora näringar. Näringslivet utgörs även av företag som är specialister inom exempelvis teknik, konstruktion och grafisk design.

Bra företagsanda
Rättviks kommun präglas av en mycket bra företagsanda.
– Rättvik har många små företag och mycket av den samverkan som finns här beror på att man måste ha möten med varandra för att nå långt. Företagen i kommunen är kreativa och är vana vid att ta saken i egna händer, säger Markus Svensson.
När det gäller marknadsföringen så försöker man från kommunens sida att vara med och stötta så mycket som möjligt vid olika evenemang.
– Vid stora evenemang som till exempel Dalhalla och Rättviks marknad kommer det massor med folk hit och då syns vi per automatik. Därför satsar vi hellre på arrangemang än ren marknadsföring.
Markus Svensson ser mycket positivt på framtiden för Rättviks kommun.
– Om det fortsätter som det har gjort de senaste fyra-fem åren så har vi en väldigt bra utveckling, säger han.