Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det är nationella samarbeten som gäller för ÅF i Östergötland

Nytänkande med erfarenhet är teknikkonsultföretaget ÅF:s motto. ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modern teknik med en sekellång tradition och förankring i svensk industri. Företaget genererar tillväxt för den lokala och regionala industrin i Östergötland med skarpa samarbeten som bygger på hela ÅF-koncernens kompetens och erfarenhet.

ÅF består av fyra divisioner: ÅF Industry, ÅF Infrastructure, ÅF Technology och ÅF Energy. Under varje division finns ett antal sektioner som fokuserar på allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar.
Tack vare skarpa projekt och strategiska samarbeten fortsätter ÅF att skapa tillväxt både lokalt och globalt. I Östergötland finns de tre affärsområdena Industry, Infrastructure och Technology representerade med ett antal lokala sektioner och totalt ca 140 medarbetare.

Nationella samarbeten
Industry är det största affärsområdet inom ÅF omsättningsmässigt och Nordens i särklass ledande industrikonsult. Industry i Östergötland har enheter i både Norrköping och Linköping.
– Sammanfattningsvis kan vi säga att ÅF Industry drivs av att förbättra effektiviteten och lönsamheten i svensk processindustri. Här i regionen koncentrerar vi oss mycket på nationellt viktiga näringar som energi och pappers- och massaindustrin, förklarar Jan Israelsson, sektionschef för El & Automation inom ÅF Industry i Östergötland.
Kraftindustrin är ett viktigt segment för ÅF Industry. Av koncernens tio största kunder finns Siemens som tillverkar gasturbiner och kraftanläggningar i Finspång, Östergötland.
– Vi har även ett utvecklat samarbeten med bl.a. E.ON i Norrköping och Tekniska Verken i Linköping. Vi kompletterar deras verksamheter med specialistkompetens och även resurser, vi arbetar dels på plats ute hos kund och verkar som en del av kundens enhet men oftast driver vi våra uppdrag i projektform från våra hemmakontor, tillägger Per Lager, som också verkar inom ÅF Industry.
Utmärkande för ÅF är gedigna samarbeten som involverar konsulter från olika kontor över hela landet i enskilda och gemensamma projekt.
– Som exempel på nationella samarbeten kan vi nämna ett storskaligt automationsprojekt på uppdrag av Stockholm Vatten AB. Här levererar och projekterar våra konsulter hårdvara och styrsystem på två stora reningsverk i Stockholm, Henriksdal och Bromma. Detta utförs tillsammans med kollegor från ett flertal andra ÅF kontor. Projektet är uppdelat i 17 etapper som sträcker sig över fyra år med i snitt 25 – 30 automationsingenjörer involverade hela tiden, fortsätter Israelsson.

Från energieffektivisering till järnvägsbygge
Lars Johansson och Peter Samuelsson tillhör ÅF Infrastructure. Johansson verkar inom affärsområde Buildings där man fokuserar på projektering, utredning och besiktning av installationer för el och VVS samt energibesparingsåtgärder i fastigheter. Våra beställare är i huvudsak kommuner, landsting och fastighetsägare.
Bland uppdragen finns ett större energiprojekt i Åtvidabergs kommun, där ÅF tar fram och genomför besparingsåtgärder med fokus på hållbara byggnader. Projektet sträcker sig över flera år.
– Initialt handlar det om att skapa både ekonomisk och miljömässig lönsamhet med lägre energiåtgång, poängterar Lars Johansson. 
Ett annat intressant uppdrag är projektering av Transportstyrelsens nya huvudkontor i Norrköping.
– Till vårt huvuduppdrag inom ÅF Infrastructure hör också järnvägsprojektering, berättar Peter Samuelsson. Här arbetar vi från Norrköping med andra ÅF-kontor över hela landet. På regional nivå har vi nyligen avslutat en utbyggnad av nytt dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Projektet har varit Östergötlands största järnvägssatsning de senaste åren.

ÅF Technology anställer gärna unga förmågor
ÅF Technology sysselsätter ca 800 konsulter över hela Sverige, omkring 40 verkar i Östergötland. Per Järmark ansvarar för Norrköping – Linköping och fokuserar på områdena IT- och produktutveckling.
– Vi arbetar i stora som små projekt. Vår styrka är just bredden – förmågan att anpassa vår organisation efter vad kunden behöver. Vi samarbetar exempelvis med försvarsindustrin och stora medicintekniska företag likväl som mindre, stark nischade teknikbolag. Att vara närvarande och tillgängliga i den kontinuerliga utvecklingen är det viktigaste för oss här inom ÅF Technology i Östergötland, säger Järmark sammanfattningsvis.
Division Technology arbetar nära universitet och högskolor och anställer gärna nyutexaminerade ingenjörer.

Lockar med utmaningar
ÅF har en stark tillväxtambition där man siktar på att fördubbla personalstyrkan till 2015. Det gäller samtliga divisioner över hela landet.
– Vi medverkar i landets största utvecklingsprojekt inom alla divisioner. Det är själva utmaningen och möjligheten till självförverkligande som vi lockar med, säger Per Lager.
Ambitionen för ÅF är att växa från dagens ca 5000 konsulter till hela 10 000.
– I Norrköping pågår ett arbete med att hitta ett nytt ÅF hus med nya ändamålsenliga lokaler i en modern och tilltalande arbetsmiljö. Givetvis ska våra nya lokaliteter vara hållbara med bästa tänkbara energilösningar, upplyser Lars Johansson.