Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

DFDS bildar en av Europas största logistikkoncerner

I somras fick vi det svart på vitt – en av Europas största logistikkoncerner bildades den 12 juli 2010 då DFDS förvärvade Norfolkline från A.P. Möller – Maersk. Förvärvet markerar en viktig milstolpe i DFDS historia – med samlade resurser servar DFDS nu hela Europa med integrerade logistiktjänster som omfattar de tre transportslagen sjö-, land- och järnvägstrafik.

DFDS har slutfört förvärvet av Norfolkline från A.P. Möller – Maersk. I samband med att Norfolkline integrerats i DFDS organisation genomfördes även en omstrukturering av hela frakt- och passagerarverksamheten inom DFDS.

Den renodlade verksamheten är nu indelad i två bolag: DFDS Logistics som omfattar land-och järnvägstransporter, lagerterminaler och kontor i Europa, samt DFDS Seaways som omfattar alla sjöbaserade aktiviteter, dvs. både frakt och passagerartrafik.
– Nu när Norfolkline är en del av DFDS förstärker vi vår position på den brittiska och irländska marknaden, kommenterar Lars Malmström, verksamhetschef på DFDS Seaways i Karlshamn. Vi har ett välstrukturerat nät som täcker hela Europa, och det kompletteras nu genom att vi med Norfolklines fartyg och expertis även trafikerar Engelska kanalen och Irländska sjön.

En väg in i Ryssland
DFDS Seaways omfattar de verksamheter som tidigare gått under namnen DFDS Tor Line, DFDS Lisco och Norfolkline.
– Vi leder utvecklingen inom den sjöbaserade frakt- och passagerartrafiken och vårt upptagningsområde sträcker sig nu från Irland till Ryssland, förklarar Patric Linde, försäljningschef DFDS Seaways Karlshamn. Vår roll är att alltid ligga steget före, vi erbjuder allt från daglig trafikering av fasta rutter till skräddarsydda dörr till dörr lösningar.
DFDS Seaways har funnits i Karlshamn i omkring tio år. Under det sista decenniet har man skapat starka relationer med det omgivande näringslivet, många av de kunder man har idag har varit med från första början.

Från Karlshamn når man Klaipeda i Litauen dagligen. En gång i veckan trafikerar DFDS Seaways även linjen Karlshamn – St Petersburg – Kiel.
– Vi ser en stor utvecklingspotential på helt nya marknader genom direktingången i Ryssland. På sikt ämnar vi etablera samma servicetänk med dörr till dörr lösningar även där, säger Linde.

Helhetsgrepp på Europa
Det råder ingen tvekan om att det finns stora tillväxtmöjligheter österut. Samtidigt har DFDS tagit en helt ny position på den västeuropeiska marknaden genom förvärvet av Norfolkline.
– Vi undersöker kontinuerligt våra möjligheter att öka frekvensen med tätare avgångar. Blekinge ligger bra till geografiskt för en vidareutveckling av samarbetet med våra grannar i öster. Den största potentialen ligger nog i att medelklassen här växer, och därmed ökar också kraven på en god tillgång till förstklassig service och tjänster. Här vill vi vara med från början, säger Lars Malmström avslutningsvis och med eftertryck.