Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

DFDS tar helhetsgreppet – från Irland till Ryssland

DFDS köper Norfolkline från A.P. Moller – Maersk, och förstärker på så vis en redan väl förankrad position på den brittiska marknaden, nu med ytterligare fokus på Irland. Man befinner sig idag alldeles i startspurten, och affären skai det närmaste igenom konkurrensverket i Bryssel. Genom förvärvet får DFDS tillgång till Norfolklines 18 fartyg som mestadels trafikerar den Engelska kanalen samt Irländska sjön.

En utav DFDS Torlines huvudmarknader är bilindustrin, där man av naturliga skäl sett färre avgångar det senaste året. Trots detta har DFDS Torline lyckats behålla tonnage, främst genom att fokusera på nyckelmarknader och passagerartrafik. Förvärvet av Norfolkline innebär en kraftigt förstärkt närvaro i hela Storbritannien och Irland.
DFDS Torline har idag tre avgångar från brittiska östkusten, varav en numera går via norska Brevvik för att spara resurser och miljö. En lokal närvaro även på den brittiska västkusten ger DFDS Torline ett markant försprång på den västeuropeiska marknaden.

Small in age – big in frequence
Uttrycket ”Small in age – big in frequence” illustrerar DFDS unika koncept där ett ungt tonnage på under nio år levererar med stor kapacitet. Det handlar om mer än 160 avgångar i Europa per vecka, ingen annan aktör på marknaden kan leva upp till detta idag.
DFDS har redan idag myntat begreppet Irland – Ryssland, där man framöver erbjuder en helhetsservice hela vägen från Irländska sjön till Östersjön.
– Detta är naturligtvis otroligt spännande, då vi på sikt kommer att kunna erbjuda fler produkter för befintliga kunder. Vi kommer även att kunna ta oss in på nya marknader som innebär nya, otroligt viktiga kontakter för oss. Vi har redan börjat implementera DFDS starka servicetänk i Norfolkline, som i sin tur färgar oss med sin unika kompetens inom det operativa, säger Peter Kleberg, verksamhetsansvarig för DFDS Autologistics.

Fokus på kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet är en utav de viktigaste framgångfaktorerna idag, framförallt då bränslekostnaderna är oroande höga. Effektivisering och samordning av flöden innebär stora besparingar som även kommer DFDS kunder till gagn.
Som en del i det kostnadsoptimerande arbetet har DFDS förlängt tre av sina befintliga fartyg med 30 meter. Idag har de en kapacitet på omkring 4700 längdmeter, vilket i sin tur höjer den totala kapaciteten med omkring 25 procent. Det unika är att detta är möjligt utan att för den sakens skull resultera i allt för stor miljöpåverkan. DFDS Torline arbetar nu med att förfina miljöstrategierna, som även måste integreras med befintliga strategier i Norfolkline.

Maria Lind