Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Dialog med företagen är Forshagas framgångsrecept

Forshaga kommun vill ha en aktiv dialog med näringslivet. När ett flertal företagare efterlyste ett forum för en nära och kontinuerlig dialog mellan kommunen och näringslivet var det en bra signal för att starta upp ett småföretagareråd i kommunen.

Tanken med småföretagarerådet är att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Forshaga kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra företagsklimat.

Småföretagarerådet vill fånga upp och se till att alla frågor från näringslivet kommer vidare. Det gör medlemmarna genom att hålla en kontinuerlig dialog med kommunens företag, politiker och tjänstemän. Medlemmarna fångar upp och ser till att de aktuella företagsfrågorna kommer upp på bordet och diskuteras i forumet.

Rådets målsättning är att verka för att en attitydförändring sker och fler blir positiva och stolta över att vara verksam i Forshaga kommun samt ser de goda förutsättningarna som finns i kommunen för att driva företag.

Rådet startades i början av 2011 och består av 12 personer. Det är åtta företagare och fyra kommunala representanter. Företagaren innehar platsen i ett och ett halvt år. Anna Skinnargård, som äger och driver Hudvårdssalongen i Forshaga AB är en av medlemmarna.
– Jag är engagerad i småföretagarerådet därför att jag är övertygad om att det arbete som Forshaga kommun gör för näringslivet tillsammans med företag och organisationer kommer att ge ett gott resultat på många plan, säger Anna Skinnargård.
– Dialog är nyckeln till ett gott samarbete och genom småföretagarerådet får vi direkta inspel från näringslivet vilket gör att vi kan agera snabbare säger Marcus Ekholm, näringslivschef i Forshaga kommun.

Marcus Ekholm har rollen som spindeln i nätet kring näringslivsfrågor. Hans uppdrag består i att skapa strukturer, system och miljöer där företag kan verka och utvecklas i.
– Det goda företagsklimatet helt enkelt, säger Marcus Ekholm.