Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

DIBO står för skräddarsydda lösningar med höga krav på precision

Legotillverkaren DIBO satsar på ny teknik och utbildning för att skapa tillväxt inom kärnområdena konstruktion och bearbetning av detaljer. Genom att bygga ut lokalerna och investera i fler maskiner hoppas man på vidare utveckling inom fler segment, faktum är att DIBO kan erbjuda värdeladdade produktionstjänster till i stort sett alla företag som har behov av bearbetade detaljer och komponenter i metall och plast.

DIBO är en pålitlig produktionspartner etablerad i Katrineholm. Verksamheten har utvecklats för att serva många segment, där medicinteknik, processindustri och fordonsbranschen utgör de främsta. Kännetecknande för DIBO är framförallt förmågan att ta sig an helheten i varje projekt.
– Vi står för kunskap och flexibilitet, kommenterar platschef Hans-Erik Svedin. Vi erbjuder våra kunder eftertraktade mervärden där vi tar hand om hela produktionskedjan, från konstruktion och produktion till packning och montering. Vi förstärker nu vårt totalåtagande genom att fasa ut behovet av vissa underleverantörer. Vi sköter med andra ord det mesta själva, vilket är ovanligt för en aktör av vår storlek.

Stororder från Volvo
I Katrineholm verkar under 15-talet personer och DIBO hör sedan 1999 till Irvatorgruppen som finns representerade på ett antal orter i landet. Genom sina kontakter verkar DIBO på den globala marknaden, då främst Asien och Europa. Att vara kundernas förstahandsval har blivit en självklarhet, inte minst nu när man lyckats knyta stororder från Volvo.
– I början av året knöt vi vår största order någonsin, bekräftar Hans-Erik. Uppdraget varar under fem års tid och uppgår till ca 20 miljoner kronor totalt. Inom ramarna för projektet ska vi leverera ett antal komponenter till Volvo Parts, i huvudsak topplock till Volvo Lastvagnars service och eftermarknad. Vi har parallellt en order från Kina där vi levererar komponenter relaterade till datateknik och där all montering sker på plats hos kund.
Hans-Erik understryker att bredden är viktig för en aktör som DIBO, styrkan i att ha flera olika projekt samtidigt och dessutom inom skilda branscher gör bolaget mindre sårbart.

Produktionspartner att räkna med
DIBO växer också inom bl.a. medicinteknik, där man levererar legodetaljer inom allt från dental- till försvarsindustrin.
– Eftersom vi verkar inom avancerad skärande bearbetning och värmebehandling av både metall och plast har vi en enorm flexibilitet. Vi tar fram helt skräddarsydda lösningar för kunder som är kända för sin noggrannhet och sina höga krav på precision. Vi har ett stort förtroende som vi måste vårda och förvalta, och det kan vi också göra tack vare engagerad personal och investeringar i den senaste tekniken, berättar Hans-Erik vidare.
Bland kunderna finns idag globalt ledande aktörer inom såväl fordonsindustrin som internationell medicinteknik. DIBO står även till den lilla entreprenörens förfogande och är med andra ord en produktionspartner att räkna med.
– Att vi dessutom är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 innebär en ökad trygghet för kunderna. Det understryker framförallt vår ambition om spårbarhet med konkreta arbetssätt som ökar översiktligheten. Allt från råvara till färdig produkt är identifierbart och spårbart. Många kunder har också detta som krav då de tecknar avtal med oss.

Miljöarbete integreras i dagliga rutiner
DIBO jobbar ständigt för att förbättra miljön med kontroll över utsläpp, krav på leverantörer och underleverantörer, samt arbete som involverar eftermarknad och personal. Man ser till hela kedjan där allt från materialval till distribution av produkterna innefattas. Till och med personalens körvanor, hur man tar sig till arbetet, omfattas av det målinriktade miljöarbetet.
– Miljöarbetet hör till de dagliga rutinerna och vi har för avsikt att ligga steget före genom att arbeta miljöriktigt genom hela produktions- och distributionskedjan. Vi håller det vi lovar och är duktiga på det vi gör, konstaterar Hans-Erik Svedin som avslutning.