Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Din enda leverantör av laboratorieutrustning

När svenska forskningslaboratorier behöver apparater och instrument är det till Ninolab de vänder sig.
Här finns ett mycket brett sortiment med välkända produkter och inte minst kompetenta medarbetare inom försäljning, rådgivning och teknisk service.

Året var 1965 då AB Ninolab såg dagens ljus under namnet E Nilsson Instrument AB och man var då en av de första aktörerna inom sin bransch.
Idag är Ninolab ett av de största laboratorieföretagen på den svenska marknaden och återförsäljare för ett 40-tal utländska tillverkare.
I mer än 45 år har familjeägda Ninolab gjort sig känt som laboratoriernas leverantör av utrustning till kunder inom både läkemedel, bioteknik, universitet, högskolor och forskningsinstitut.
– Ytterligare kunder finns inom industriföretag såsom stål-, skog- och gruvindustri, säger Ninolabs vd Niclas Nordin.
Ninolab har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och har totalt 48 medarbetare.
Produktportföljen hos Ninolab är bred och utrustningen kan delas in i fem produktområden: Värme-Kyla-Klimat, Diskning-Sterilisering, Vatten-Luftning-Rena rum, Provberedning-Vägning-Kontroll samt Bioteknologi.
– Ett brett sortiment med välkända produkter har varit en viktig grund för oss. Men viktigast är alla medarbetare och den vilja, det engagemang och den kompetens som finns hos dom. Många har valt att stanna hos oss i många år, vilket ger oss en unik kompetens i branschen, säger Niclas Nordin.

Hög service
– Vi är ett lösningsfokuserat företag, vilket innebär att vi inte bara levererar en apparat utan också tar ett helhetsansvar i samband med försäljningen och under produktens livslängd, förklarar Niclas Nordin.
Försäljning sker vi produktspecialister, som även ger applikationsstöd till kunderna. Vidare erbjuder Ninolab sina kunder teknisk service i egen regi. Både produktspecialister och tekniker är specialutbildade hos Ninolabs leverantörer och utbildas fortlöpande på nya produkter och ny teknik.
Stolt berättar Niclas Nordin om företagets tekniska service. 16 av företagets medarbetare är servicetekniker.
– Vi är det enda företaget i vår bransch, som har en så stor och bred serviceavdelning. Vi driver den i egen regi för att ge våra kunder en extra trygghet. Ett exempel på service som vi utför är inom kylar/frysar, allt från +20° ner till – 86°C och – 152°C. Vi har ackrediterad kylservice och fyra av mina kollegor är kyltekniker.

Ytterligare tjänster
När utrustning köps in kan det vara bra att få hjälp med att installera den i sina lokaler, kanske ska produkten även genomgå utförliga tester. Viss utrustning kan även vara både tung och otymplig att själv få in på dess rätta plats.
En rätt installerad produkt är steg ett för att den ska fungera på ett korrekt sätt. För att ge kunderna ytterligare trygghet erbjuder Ninolab även alla dessa delar i egen regi.
– Vi slår oss aldrig till ro utan vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Vår slogan är ”Din enda leverantör av laboratorieutrustning” – det vill vi vara även i framtiden, avslutar Niclas Nordin.