Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Din lokala återvinningspartner i Värnamo

Stena har tidigare varit mest varit känt för att ta hand om skrot, men för några år sedan slog man ihop ett antal bolag inom Stena och samlade det under namnet Stena Recycling.
En av Stena Recyclings anläggningar ligger i Värnamo, där cirka 30 medarbetare jobbar.

– Stena Solutions är ett nytt helhetskoncept inom Stena som innebär att vi tar hand om allt avfall, från plast och papper till järn, metaller och farligt avfall, berättar Tobias Sahlin, säljare på Stena Recycling i Värnamo.
Stena Recycling tar hand om allt avfall som uppstår i en verksamhet på ett miljöriktigt sätt. Man hjälper till med att bygga upp ett effektivt system för källsortering och insamling av återvinningsmaterial och erbjuder ett brett utbud av källsorteringsutrustning och kärl.
Stena anpassar kärl, containrar och lösningar efter kundernas behov och detsamma gäller tömningsintervall och hantering.

Rivningar och saneringar
– Det kanske inte är så känt hos allmänheten att vi också utför rivningar och saneringar. Det kan handla om att riva industrilokaler eller sanera mark. En del uppdrag får vi av kommunen och om vi vinner en upphandling så kan det till exempel handla om att rensa upp gamla soptippar, säger Henrik Celander, som också är säljare på Stena Recycling i Värnamo.
Rådgivning och utbildningar är också en del av Stenas tjänsteutbud. Man erbjuder bland annat utbildningar i ämnen som miljökunskap, lagstiftning och regler samt farligt avfall och farligt gods.

Förklarar miljönyttan
– Vi är ute hos kunderna och ser till så att de är nöjda och trygga och försöker också förklara miljönyttan för dem med att lämna in avfall. Ett exempel på miljönyttan med att återvinna till exempel ett kilo koppar är att man undviker utsläpp på 20 kilo koldioxid, säger Tobias Sahlin.
Kunder till Stena Recycling är främst tillverkande industrier, men företaget tar även emot material från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, livsmedelsbutiker etc.
Upptagningsområdet för företaget är främst i kommunerna Värnamo, Gislaved och Gnosjö.
Stena Recycling i Värnamo förfogar över cirka 15 fordon och det är allt från lastväxlarbil till liftdumpers.
– Vi är ständigt aktiva ute på marknaden och känner av konjunkturen. Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder och tittar ständigt på nya möjligheter till källsortering, säger Tobias Sahlin.

200 anläggningar
Stena Recycling ingår i den del av Stena Metallkoncernen som bedriver återvinningsverksamhet på fem geografiska marknader.

Stena Recycling har ett stort nät av återvinningsfilialer och totalt finns det närmare 200 anläggningar i Norge, Danmark, Finland, Polen och Sverige, där avfall från hela samhället förädlas till nya råvaror.
Stena Solutions ger kunderna:
• en kontakt för allt
• innovativa lösningar
• effektivare hantering
Stena Recycling har innovativa lösningar för alla typer av avfall vare sig de uppstår ute i samhället, på stora industrier eller i små, nischade verksamheter.
Det finns många som kan samla in avfall, men med Stena får man en avfallspartner som tack vare lång erfarenhet och stor kunskap ser till att avfallet återvinns på bästa sätt och kan användas som råvara i nya produkter.