Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Din partner när det gäller säkerhetsinstallationer

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med huvudkontor i Oskarshamn och verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige.
Elajo i Linköping och Norrköping arbetar uteslutande med säkerhetsinstallationer som brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning.

Elajo i Linköping hette ursprungligen PJ:s Tele AB och var i många år ett av Sveriges största privatägda företag inom sin bransch. Företaget grundades 1970 och köptes upp av Elajo 2001.
– Vi är idag marknadsledande i regionen på säkerhetsinstallationer och har erfarna medarbetare som har jobbat länge med säkerhet, berättar Tobias Axelsson, platschef på Elajo Elteknik i Linköping och Norrköping sedan februari 2010.
Elajokoncernen startades 1958 av Erik Lennart Josefsson i Oskarshamn (därav namnet Elajo). Idag har koncernen cirka 1 000 anställda och en omsättning på cirka 1 000 miljoner kronor.
På enheterna i Linköping och Norrköping arbetar totalt cirka 45 anställda.

Spännande projekt
– Våra kunder består till cirka 90 procent av företag och den största beställaren är Saab-koncernen. Vi har alltid spännande projekt på Saab, som nu satsar offensivt i Linköping på att ta marknadsandelar. I takt med att det krävs mer folk på Saab så krävs det också fler kontor och då kommer vi in i bilden. Och när det krävs nya datahallar för att utveckla saker och ting så kommer vi också in i bilden, berättar Tobias Axelsson.
En annan stor kund är Ericsson på Mjärdeviområdet i Linköping, där Elajo har sex man som jobbar konstant med installationer i deras utvecklingsmiljö. Elajo jobbar också en hel del för det lokala fastighetsbolaget Lejon.
När detta skrivs arbetar företaget bland annat med en säkerhetsentreprenad på Folkets Park Cupolen i Linköping, som är under utbyggnad.

Enbart säkerhet
Elajo i Linköping arbetar enbart med säkerhetsinstallationer, som brandlarm, passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och trygghetslarm på äldreboenden och vårdboenden.
– Det är ganska unikt att enbart jobba med säkerhet och därför är vi mycket duktiga på området. Vi har många erfarna medarbetare och behöriga ingenjörer som har alla godkännanden som krävs, säger Tobias Axelsson och fortsätter:
– Vi ska fortsätta ta marknadsandelar inom säkerhetsbranschen i Östergötland. Vi har expanderat med tre man på kort tid och vi avser att fortsätta expandera med ytterligare folk.