Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Direkt access till elmarknaden är det billigaste sättet att handla med el!

Den nordiska elhandelsaktören Markedskraft vill framstå som en pålitlig och trygg kompetenspartner för sina kunder. Som renodlad serviceleverantör agerar Markedskraft som kundernas förlängda arm i utvecklingsarbetet, man bidrar med viktig kunskap, kostnadseffektiva systemlösningar och värnar om kundföretagens tillväxt. Markedskraft tar aldrig själv någon position i marknaden, därmed säkerställer man att kundens intressen verkligen alltid placeras i första rummet.

Markedskraft arbetar framförallt på uppdrag av elhandelsföretag, producenter inom förnyelsebar el och större elförbrukare.
Intresset från större företag och elproducenter att få direkt access till elmarknaden och dra nytta av de möjligheter som följer med detta blir större och större för varje år. Genom att själv som företag bli aktör direkt på de olika marknadsplatser (elbörser) säkerställs full anonymitet, lägsta möjliga kostnad och full transparens. Detta blir allt viktigare oavsett om man är elhandlare, elproducent eller elköpare.

Låt priset på el bestämma hur mycket som köps och säljs
Direkt tillgång till börser är enligt Markedskrafts Sverigechef Magnus Zeisig det billigaste och effektivaste sättet att handla med el.
– Genom detta förfarande får även kunden tillgång till alla produkter och tjänster som börserna erbjuder. Exempel på sådana produkter- och tjänster är prisberoende bud, vilka innebär att man som köpare eller säljare av el i förväg bestämmer hur mycket el man skall köpa eller sälja under en viss timme, beroende på vad priser blir, förklarar Zeisig.

Värdet av flexibilitet kommer att öka kraftigt
Markedskrafts långtidsanalyser visar tydligt på att värdet av flexibilitet kommer att öka kraftigt i framtiden. Anledningen till detta är främst den stora utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion som sker i Norden och även Europa. Förnyelsebar elproduktion, såsom vindkraft och solkraft, har till sin natur en stor variation inom dygnet och mellan olika veckodagar. Denna variation kommer ställa stora krav på elmarknaden framöver då denna marknad alltid måste balanseras i realtid.

Dra nytta av prisvariationerna
Utmaningen med betydligt större kortsiktiga prisvariationer ger såväl konsumenter som producenter och elhandlare stora möjligheter att minska kostnader, öka intäkter och erbjuda nya typer av elhandelsavtal till hushåll och mindre företag.
Större företag med kortsiktig flexibilitet kan redan idag på ett enkelt sätt via en direkt access i spotmarknaden spara stora pengar på att utnyttja variationen i pris. Likaså kan elproducenter med reglermöjlighet och eller ackumulerbarhet dra nytta av prisvariationer på ett enkelt sätt.
I framtiden kommer även mindre elförbrukare, genom timvis mätning och avräkning kunna utnyttja möjligheten att avstå från att förbruka el när priserna är för höga. Flera elhandelsbolag ligger i startgroparna för att erbjuda mindre kunder i stort sett samma möjligheter som hittills varit förbehållna större kunder.
– Är man som elhandlare, större elförbrukare eller elproducent intresserad av att höra mer kring vilka möjligheter just vårt företag har på elmarknaden är man välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion, säger Magnus Zeisig.

Korta fakta om Markedskraft
Markedskraft grundades i Norge 1992 när den norska elmarknaden avregelerades. Företaget har därefter vuxit i takt med att Norden fått en gemensam elmarknad och Markedskraft har idag verksamhet i alla nordiska länder samt även på kontinenten. Företaget sysselsätter totalt drygt 60 medarbetare. Markedskraft är en av Nordens ledande serviceleverantörer inom elhandel och erbjuder även tjänster rörande utsläppsrätter, elcertifikat och ursprungsgarantier. Via analysplattformen, mkonline.com erbjuds även olika typer av analystjänster för den nordiska och europeiska elmarknaden. Analyserna fokuserar på allt från kommande dygn till prisscenarier för el- och elcertifkat 30 år framåt i tiden.