Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Direktdrivna vindkraft ger enkelhet

EWT är ett holländskt bolag som levererar direktdrivna vindkraftverk.
Företagets kraftverk går under namnet DirectWind och innehåller mycket få rörliga komponenter, vilket medför lägre servicekostnader, bättre tillförlitlighet och bättre nattsömn för ägarna.
Sedan mars 2011 finns EWT i Sverige.
– Vindkraftverk är en stor och växande marknad i Norden, men med hård konkurrens, säger Pontus Löfstrand, som ansvarar för EWT:s svenska och nordiska marknad.

I början av 2011 var EWT redo för en fjärde geografisk marknad utanför Nederländerna, Storbritannien och Nordamerika och Pontus Löfstrand fick förfrågan om han kunde ansvara för den svenska och nordiska marknaden.
Pontus arbetade tidigare på wpd Scandinavia – ett bolag som utvecklar land- och havsbaserade vindkraftsprojekt. I fem år arbetade Pontus med projektledning, upphandling och finansiering på wpd och det var här han kom i kontakt med det holländska bolaget EWT.
– Jag såg att EWT hade både kundorientering och en robust teknik som löser många av projektutvecklarnas problem, säger han.

Passande geografi
Sverige är en utvald och lovande marknad med terräng och vindresurser som lämpar sig väl för det robusta och tysta konceptet som DirectWind representerar. I Norden fokuserar EWT på att sälja sina 900 kW modeller med 52 eller 54 meter rotordiameter. Nu lanseras också en multimegawattsmaskin med 96 meter rotordiameter, där det direktdrivna konceptet utvecklats vidare till att bli ännu mer kompakt.
All utveckling sker på den interna utvecklingsavdelningen på huvudkontoret i Nederländerna.
– Vi tillverkar, monterar och servar de vindkraftverk, som sannolikt har minst antal rörliga komponenter av alla vindkraftverk. Det ger en enkelhet och robusthet och på sikt högre tillgänglighet och lägre servicekostnader. Kombinerat med kundlyhördhet och flexibilitet i till exempel leveransomfång hoppas vi kunna bidra till ett problemfritt turbinägandeskap och en godare nattsömn för ägarna då allting funkar, säger Pontus Löfstrand.

Vindkraftverk med enkelhet
EWT vänder sig mot dem som vill äga ett eller några vindkraftverk själva med små bekymmer. Det kan till exempel vara fastighetsbolag, medelstora industrier, lantbrukare eller skogsbrukare, som vill koppla grepp om elräkningen.
Alla DirectWind-kraftverk saknar skrymmande huvudaxel, istället är rotor och generator upphängda på ett enda lager, vilket sparar utrymme och vikt. Totalt sett återfinns mycket få komponenter, särskilt rörliga sådana och tillgängligheten för servicetekniker är hög.

En växande marknad
– Den svenska marknaden inom vindkraftverk växer ganska bra. Under 2011 driftsattes nästan ett vindkraftverk om dagen, totalt byggdes cirka 350 verk under året. Det finns många leverantörer av vindkraftverk, men vår nisch är en direktdriven teknik och kundorientering i små projekt, berättar Pontus Löfstrand.
Under sommaren 2012 monteras det första svenska verket i Katrineholms kommun i närheten av Hjälmaren. Det är ett vindkraftverk av modellen DirectWind 54 900 kW och ägare till kraftverket är Projektpartner Jan Persson. Den nya kraftverksägaren säger: ”Projektet har kunnat realiseras tack vare den exceptionellt låga ljudeffekten hos DirectWind 54 kombinerat med en slående robust konstruktion och ett starkt engagemang från EWT”.
– Vi ska fortsätta växa i det här segmentet med ett till fem vindkraftverk i varje etablering. Vi satsar härnäst på att etablera oss i Norge och Finland, där vindkraftsutbyggnaden nu börjar komma igång, säger Pontus Löfstrand.