Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Distansöverbryggande mötesteknik för studenter och näringsliv

Med modern mötesteknik övervinns fysiska barriärer och geografiska gränser suddas ut. Campus Västervik har ca 500 studenter, men inga lärare på plats i Västervik. Ändå bedrivs högkvalitativ undervisning där studenter och lärare interagerar dagligen. Tack vare tillgång till den absolut senaste teknologin för virtuella möten och konferensverksamhet öppnas nya dörrar för en större målgrupp.

Campus Västervik samarbetar med högskolor och universitet över hela Sverige för att säkerställa en konstant hög kvalitet på de utbildningar man erbjuder.
– Våra studenter har unika förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskap via modern teknik. Via videokonferenser deltar de i föreläsningar som ges vid landets främsta lärosäten, studenterna kan även redovisa egna arbeten med samma teknik, öppna för diskussioner och till och med genomdriva grupparbeten, berättar Agne Berg, som ansvarar för den gränsöverskridande tekniken vid Campus Västervik.

I teknikens framkant
Vid Campus Västervik tillämpas uteslutande HD-teknik, vilket ger bästa tänkbara ljud och bildkvalitet.
– Eftersom vi bedriver utbildningsverksamhet i teknikens framkant är det viktigt att vi lever som vi lär. Allt fler företag upptäcker fördelarna med modern mötesteknik som ett komplement till traditionella möten. Vissa personliga möten kan aldrig ersättas, men ett virtuellt möte fungerar i många fall och sparar då stora resurser, berättar Agne Berg vidare.
Tid, ekonomi och miljö samspelar i större utsträckning idag än för bara några år sedan. De flesta företag har etablerat miljöfrågor i sitt dagliga arbete. Att spara in på resor hör därför till en av de viktigaste framtidsstrategierna för många företag.

Öppna för näringslivet
Möjligheten att tillgodogöra sig kunskap på ett nytt sätt gör Campus Västerviks utbildningar ännu mer attraktiva och öppna för fler målgrupper. Campus Västervik etablerades 1997, och sedan år 2000 har man använt teknik för videokonferenser och virtuella möten.
Tekniken har alltså funnits under en för branschen längre tid, men det är först nu som den börjar uppmärksammas i stor skala.
– Vi hyr ut lokaler och utrustning för virtuell mötesteknik till alla som behöver. Vi har bryggteknik med plats för upp till 80 deltagare. I de flesta möten krävs inte så många deltagare, men tekniken finns etablerad här. Våra dörrar står öppna för näringslivet att komma in och prova vår virtuella mötesteknik. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och visar gärna hur tekniken fungerar, uppmuntrar Agne Berg som avslutning.