Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Djurgymnasiet har landets mest tillämpade djurutbildningar

För den som siktar på ett kreativt och givande arbete inom en av Sveriges främsta framtidsbranscher är Djurgymnasiet det rätta valet. Här får eleverna välja mellan fyra profilområden inom inriktningen djurvård vid Naturbruksprogrammet. Djursjukvård, häst, hund eller djurpark/sällskapsdjur. Oavsett verksamhetsområde så ser arbetsmarknaden för djuryrken lovande ut under flera år framöver.

Med stark yrkesprägel erbjuder Djurgymnasiet en gedigen utbildning för den som vill skapa en framtid inom ett djurrelaterat yrke. Studierna bedrivs i nära samverkan med nyckelaktörer inom de olika djurbranscherna – från stora djursjukhus till specialiserade zooaffärer. Alla tänkbara yrkeskategorier representeras: djursjukvårdare, hästskötare, hundinstruktör och djurvårdare är bara några exempel.

Kvalitetssäkrade praktikplatser
Som friskola är Djurgymnasiet en mindre inrättning med små sammanhållna klasser där relationer mellan lärare och elever byggs på ömsesidigt förtroende. Skolan etablerades för tio år sedan av ett antal lärare som ville satsa på ett helt nytt koncept inom gymnasieskolan. Térèse Laurent Karlsson, VD för Animallogos AB som äger Djurgymnasiet och biträdande rektor Eva Pihl, som också har hand om elevhälsa, marknadsföring mm, var med från start.
– Det som skiljer oss från många andra skolor är att vi satsar på lärarledda lektioner fullt ut. Det skapar kvalitet och kontinuitet i studierna. Vi lägger också mycket resurser på att skaffa bra praktikplatser åt våra elever. Ansvaret ligger på oss, inte på eleverna själva, när det gäller att hitta en relevant och givande praktik, säger Eva Pihl.
Att skolan sköter kontakten med praktikplatserna är en kvalitetssäkring både för elever och företag. Förutom att man erbjuder handledarutbildning får företagen ta del av viktig kunskap genom regelbundna träffar och nätverkande med lärare och andra representanter från Djurgymnasiet.
– Våra elever kan få praktik var som helst i landet där det finns en lämplig verksamhet som motsvarar den utbildning som eleven siktar på. Vår praktikansvarige reser landet över för att träffa eleverna ute på arbetsplatserna, det är ett viktigt inslag som uppskattas av både elever och företag.

Tillgång till alla typer av djur
På Djurgymnasiet har eleverna tillgång till många olika typer av sällskapsdjur, i princip alla arter som går att köpa i en större zooaffär. Reptiler, spindlar, fiskar, gnagare och fåglar, eleverna lär sig hantera samtliga. Skolan har även tillgång till stall genom samarbeten med lokala aktörer samt driver ett eget hunddagis alla veckodagar.
En examen från Djurgymnasiet öppnar inte bara upp för ett intressant yrke med direkt koppling till djur. Med en utökad studieplan får eleverna också en grundläggande behörighet att söka till universitet och högskola.
– Vi konkurrerar med hög kvalitet, öppenhet och tydlighet. Vi har riksintag och erbjuder troligtvis landets mest tillämpade djurutbildningar på gymnasienivå. Ofta är vi enda ingången för arbete på exempelvis djurparker, fortsätter Eva Pihl.

En framtidsbransch
Djuryrken är framtiden, det visar en undersökning som Djurbranschens Yrkesnämnd (DYN) utfört och sammanställt nyligen. Utredningen är den första kartläggningen som gjorts över sällskapsdjursbranschen i Sverige och omfattar inte häst eller lantbruksdjur.
Resultaten visar att efterfrågan inom djurrelaterade yrken är stor och växande, enbart inom kategorin sällskapsdjur verkar idag över 15 000 personer fördelade på ca 5000 företag. Företagen är allt från små entreprenörer till stora multinationella koncerner.
Djurgymnasiets målsättning är att ge eleverna en utbildning så att de i framtiden kan förverkliga sina drömmar, att arbeta med djur. DYN:s undersökning visar att framtiden ser mycket ljus ut för djurrelaterade yrkeskategorier.