Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

DnB NOR, en global bank med lokal kompetens

Norska DnB NOR är sett till marknadsvärde Nordens näst största bankkoncern med bank, finans- och försäkringstjänster i produktportföljen och kontor i Europa, USA, Asien och Syd-Amerika. DnB NOR är börsnoterade i Norge med norska staten som största enskilda aktieägare (ca 33%).

Oavsett bransch globaliseras marknaden allt mer och allt fler företag etablerar sig på den internationella scenen, samtidigt som de redan utlandsetablerade företagen ständigt hittar nya geografiska marknader. Som bank ingår det i uppdraget att följa kunden ut i världen, vilket innebär högt ställda krav på finansiell kompetens och inte minst en god kännedom om lokala förhållanden. Med sin mångåriga internationella erfarenhet av lokal affärskultur kan DnB NOR tillgodose de flesta företags önskemål och behov på såväl den inhemska som den internationella marknaden.

En glokal bank
Marie Osberg är regionchef på DnB NOR i Göteborg och ansvarar för bankens verksamhet i Västsverige. Marie har arbetat i bank- och finansvärlden hela sitt yrkesverksamma liv dels inom banksektorn, men även som finanschef på ett globalt verksamt storföretag.
– Att ha arbetat som finanschef i ett stort företag gör att jag har erfarenheten även som kund till banken och därmed lättare ser behoven från kundens synvinkel, säger Marie Osberg. DnB NOR koncernen har mer än 15 000 anställda och en balansomslutning på över 2000 miljarder norska kronor. I Sverige är vi drygt 600 anställda, varav 15 på Göteborgskontoret. Verksamheten här i Sverige vänder sig i dag enbart till företag och här på Göteborgskontoret är kunderna i huvudsak svenska och norska företag. Som kuriosa kan jag nämna att det i Göteborgsområdet finns drygt 400 norsk-ägda företag. Vi arbetar målmedvetet branschinriktat och har ambitionen att vara specialister inom vissa branschområden, där vi genom åren byggt upp en bred kompetens, såsom inom Shipping och Energi. Sett ur Göteborgsperspektiv ger vår lokala litenhet oss större flexibilitet på många områden, samtidigt som vi kan erbjuda den internationella storbankens hela produktportfölj. Enkelt uttryckt kan man säga att DnB NOR är en ”glokal bank”.
Prioriterar miljö och hållbarhet
Miljö och hållbarhetsarbetet har hög prioritet inom hela koncernen, inte minst med tanke på att DnB NOR är en betydande internationell aktör inom energisektorn. Ambitionen är att var och en av alla 15 000 medarbetare i koncernen skall ”dra sitt strå till stacken” för att minska energianvändningen och hålla nere resursslöseriet av förbrukningsmaterial, m.m.
Ökat samarbete i Göteborg – Oslo regionen
-DnB NOR är en lokal bank som verkar på en global marknad. Regional och internationell verksamhet går ofta hand i hand och vi engagerar oss även i verksamheter som inte är direkt kundrelaterade. Ett exempel på detta är att vi var med och bildade Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg, som aktivt arbetar för ett ökat samarbete inom hela Göteborg – Osloregionen, avslutar Marie Osberg.