Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

DORMA tar lås- och säkerhetslösningar till en ny nivå

DORMA AB har utvecklats till en helhetsleverantör av funktionella och pålitliga lås- och dörrlösningar. Sedan några år tillbaka satsar företaget på en ny marknadsstrategi där i princip allt runt dörren finns på lager inom koncernen, ibland kan vissa delar finnas i Göteborg, ibland vid centrallagret i Tyskland. DORMA levererar idag till den breda dörrindustrin, låssmeder och även lite till byggvaruhandeln. Det senaste är att man introducerat ett sortiment för den växande gör-det-själv marknaden. Förutom lås, beslag och andra produkter som relaterar till dörren utvecklar och levererar DORMA lösningar inom dörrautomatik, glasbeslag och mobila väggar.

DORMA AB är en del av en global koncern med drygt 100 år på nacken. Företaget har funnits i Sverige sedan tidigt 1980-tal, till en början kretsade verksamheten enbart kring dörrstängare men efterhands började fler produktkategorier växa fram på den svenska marknaden. Idag fokuserar man på de sex kategorierna dörrstyrning, nödutrymning (system för evakuering exempelvis), dörrautomatik, lås och beslag, glasbeslag samt mobila väggar.

Produktutveckling för hela Skandinavien
Idag har DORMA, som i grunden är ett familjeföretag och fortfarande till största delen ägs av familjen Mankel i Tyskland som en gång grundade moderbolaget, en god tillväxt över hela Skandinavien. Produktutveckling för den skandinaviska marknaden, samt en del för balstaterna, sker företrädelsevis i Stockholm. Det svenska huvudkontoret finns i Göteborg och dessutom har DORMA ett försäljningskontor i Malmö.
– Lås och beslag är en produktgrupp som utvecklats här i Skandinavien i syfte att vara en fullservice- och totalleverantör av allt inom vårt branschsegment. En utmaning ligger i att kombinera estetik och säkerhet, detta är något som vi fokuserar mycket på, förklarar Therese Lundberg, som är ansvarig för marknadskommunikation och som verkar från kontoret i Sisjön.
Bland produkterna finns handtag, låscylindrar, nycklar och låshus. DORMA tillverkar även beslag för glasdörrar, som kräver helt andra lösningar.
– Vi har levererat dörrautomatik till Ishotellet i Jukkasjärvi, baserat på lösningar som lanserades på den svenska marknaden i fjol. De speciella komponenterna tål kyla, värme och vind. Det handlar här om helt elektromekaniska lösningar som vi nu marknadsför över hela världen, berättar Therese.

DORMA i svenska hem
DORMA har goda kontakter med arkitekter och andra aktörer i föreskrivande ledet.
– Vi erbjuder rådgivning för arkitekter, exempelvis. Just nu satsar vi också mycket på att kommunicera information till allmänheten gällande ökad säkerhet som kan uppnås med relativt enkla medel. Vi har tagit ett stort steg och introducerat ett antal produkter på konsumentmarknaden med fokus på gör-det-själv.
DORMA:s designade produkter gör det möjligt att skapa trygghet och säkerhet i hemmet utan att behöva göra avkall på det estetiska, något som naturligtvis gör produkterna mer eftertraktade. Intressant är att DORMA på ett sätt redan funnits i många svenska hem sedan 1950-talet, fast med en helt annan produkt. Det var nämligen DORMA som producerade mekano-leksaker för den svenska marknaden från tidigt 1950-tal. Mekano var, och är fortfarande, en omtyckt kategori leksaker för kreativa barn som tycker om att bygga och skapa.

Vad händer härnäst?
Nästa steg för DORMA blir troligtvis att utveckla säkerhets- och passersystem för de skandinaviska och baltiska marknaderna, ett område som redan utvecklats av DORMA i Tyskland. Passersystemen finns härmed redan etablerade vid ett antal företag, bl.a. via DORMAS tyska enhet. Företaget undersöker nu ytterligare möjligheter för att utveckla nya produkter inom alla produktkategorier för att ständigt vara aktuella med nya lösningar i Sverige och världen.