Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Eda kommun värnar om samarbetsrikedom utöver det vanliga

Intill den svensk-norska gränsen har det i Eda kommun byggts upp ett attraktivt näringsliv baserat framförallt på en rik gränshandel, framgångsrik industri samt innovativt skogs- och lantbruk. Inom flera branscher råder samarbete med partners i Norge på ett eller annat sätt. De goda relationerna med Norge markeras ytterligare genom det unika fredmonumentet i Morokulien, som även är hemvist åt gränsöverskridande samarbetsorganisationer som ARKO och Grensetjänsten.

Kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg understryker de fantastiska möjligheter som Eda har för nyetablering och vidareutveckling av företagsverksamhet, inte minst med tanke på kommunens goda relationer med våra norska grannar. Tack vare en ökande gränshandel kan även andra företag såsom bilverkstäder, tandläkare och andra serviceverksamheter skapa tillväxt i kommunen.
– Vi är en attraktiv kommun för både boende och arbete, poängterar Söderberg. Det finns gott om mark för byggnation och vi har konkurrenskraftiga priser. Många som bor i kommunen arbetar på andra sidan gränsen, vi har pendelavstånd till Oslo som exempel.
Inom kommunen finns ett rikt kultur- och föreningsliv med bl.a. Valfjället som är en av landets sydligaste alpina skidanläggningar. Det finns också mycket goda golfmöjligheter samt oändligt vackra vandringsstråk att upptäcka.

Väletablerat samarbetsnätverk över gränsen
Eda ingår liksom Torsby, Sunne och Arvika kommuner i ett av de äldsta samarbetsnätverken som finns över den svensk-norska gränsen, ARKO. Nätverket involverar även de sju norska kommunerna Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Nord-Odal och Sör-Odal.
Målsättningen för verksamheten i ARKO är att utveckla regionen som mötesplats över gränsen, stärka bosättningen och skapa ökad sysselsättning. ARKO initierar även projekt i Interreg-programmen inom EU.

Unikt fredsmonument
Ett annat intressant samarbete är Grensetjänsten som har sina lokaler i Morokulien Infocenter, en byggnad som rests precis mitt på gränsen. Grensetjänsten har det nationella uppdraget att förmedla arbete över svensk-norska gränsen, och ansvarar även för frågor som rör eventuella hinder för ökat gränsöverskridande samarbete.
– I Morokulien finns ett av världens få fredsmonument som rests av Sverige och Norge tillsammans. I Morokulien Infocenter har vi samlat verksamheter som ARKO och Grensetjänsten, samt ett antal andra kommunala verksamheter som vår turistinformation, berättar Johanna Söderberg vidare.
Förutom de etablerade verksamheterna som dagligen involverar ett stort antal personer i Morokulien Infocenter anordnas även en rad olika evenemang här. Ofta rör det sig om familjearrangemang eller program för att stärka de samverkande kommunernas gemensamma varumärke.