Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

EDP Consult gör sophanteringen digital

EDP Consult är företaget som får vardagen att fungera, utan att de flesta har en aning om det. Vi utvecklar programvara för kommuner och företag inom VA, avfall, tillsyn- och ärendehantering. Hela 90 procent av Sveriges kommuner använder våra produkter, säger marknadschefen Anders Christensson.

Att vattnet rinner ur kranen, att soporna töms eller att bygglovet godkänns är en självklar vardag för många svenskar. Allt sker genom en rad processer i kommuner och myndigheter, de utförs effektivt och säkert genom komplexa verksamhetssystem.
– EDP Consult har utvecklat och levererat skalbara verksamhetssystem under flera decennier, och det är den långa erfarenheten av att utveckla storskaliga system som lett till framgång. En annan men lika viktig komponent är att vi redan från början har interagerat med våra kunder i produktutvecklingen, det ger oss relevanta och användarinriktade program, säger Anders Christensson, marknadschef på EDP Consult.

Soporna har blivit digitala
Den offentliga sfären är ständigt växande; fler användare, nya organisationer och framförallt nya behov. Just nu är det högt tryck på den digitala utvecklingen av sophanteringen. Inte för så länge sedan hämtades våra sopor av en person som bar ut dem till en väntande lastbil och slängde dem osorterat på flaket. Idag sker hämtningen mer automatiserat och de tunga lyften har ersatts med bland annat sidlastare som styrs av chauffören som hämtar sopkärlet maskinellt. Programvaran EDP Mobile som finns i sopbilen får information från soptunnan som är märkt med RFID-tagg. Registrering av tidpunkt, plats, vikt och eventuell avvikelse görs och skickas sedan vidare för att ligga till grund för den faktura du som kund får.
I framtiden får vi se mer av den kundstyrda sophämtningen, till exempel kommer din soptunna att meddela när den är full och då bli hämtad av självkörande sopbilar. EDP Consult har redan tekniken för kundstyrd hämtning och vi följer utvecklingen på fordonssidan med stort intresse. Idag svarar EDP Consult för att cirka 135 kommuner/entreprenörer med 1 200 sopbilar i Sverige, får rätt uppgifter till sina system.
Jordnära mentalitet
Trots att EDP Consult har många av Sveriges största kommuner som kunder finns den småskaliga, jordnära mentaliteten bevarad i väggarna. EDP Consult strävar efter att vara personliga, mer lösningsorienterade och mer tillgängliga för kunderna.
– Vi är med och digitaliserar Sverige och därför har vår verksamhet expanderat kraftigt under de senaste åren. Vi har ett ständigt behov av fler medarbetare och idag finns 114 anställda vilket gör EDP Consult till den största privata arbetsgivaren i Staffanstorp, avslutar Anders Christensson.