Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Effektiv behandling vid knäledsartros utan biverkningar

Knäledsartros är en av vår tids nya folksjukdomar. Artros, eller ledsvikt, drabbar inte bara de allra äldsta – utan kan förekomma efter exempelvis en idrottsskada eller förslitning hos yngre personer, (35-55). Össur Nordic AB utvecklar lösningar inom ortopedi som förbättrar människors liv.

Össur Nordic har i nära 40 år utvecklat och levererat specialanpassade hjälpmedel inom ortopedi med produkter och tjänster inom protes, ortos, skor och inlägg. Människors komfort, förtroende och rehabilitering har en central roll i arbetet med att ta fram nya, högteknologiska produkter som ger brukaren ökad livsglädje i form av frihet, ökad rörlighet och aktivitet.

Knäledsartros, vår nya folksjukdom
Undersökningar från NKO (Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi) visar att ca två procent av befolkningen i Sverige har symptom av knäledsartros. Det handlar om hundratusentals människor, vilket är en del av den annars arbetsföra populationen.
Knäledsartros innebär inte bara lidande och förlorad inkomst för den som drabbas, utan även mycket höga kostnader för samhället i form av sjukbidrag, förtidspensioner och produktionsbortfall. Vi talar om siffror som långt överstiger ett tiotal miljarder kronor, med andra ord ett växande samhällsproblem där en helhetssyn krävs för att ta kontroll över en växande folksjukdom.
Sjukdomen kan sägas generera en dominoeffekt. Det börjar med att den drabbade känner smärtor i knäet. Besväret leder till nedsatt aktivitet och på sikt brist på motion, vilket i sin tur leder till övervikt och efter en längre period av bristande aktivitet till relaterade problem som högt blodtryck och till och med hjärt- och kärlsjukdomar.
– Det är oerhört viktigt att ta tag i problemet i ett så tidigt stadium som möjligt, förklarar Anna Hagmansson, marknadsansvarig på Össur Nordic. På ca 10% av de som drabbas av knäledsartros utförs omfattande kirurgiska ingrepp. Majoriteten av patienterna behandlas med smärtstillande mediciner, som angriper symptomet, inte grundproblemet. Össur fokuserar på att ta fram hjälpmedel som kan stävja symptomen, genom att angripa problemet med den ökade belastning på den skadade delen i knät .

Högteknologiska hjälpmedel fördröjer sjukdomsprocessen
Össur Nordic erbjuder en rad olika produkter och lösningar för att behandla och lindra knäledsartros. Det handlar uteslutande om hjälpmedel och stöd för leden, inga mediciner. Många av de mediciner som finns idag för just knäledsartros har svåra biverkningar som gastrointestinala besvär och kardiovaskulära sjukdomar.
Össur vill minska tablettbruket så långt som möjligt, och erbjuder istället högteknologiska produkter vars funktion försöker återställa människans egen rörlighet så långt som möjligt. Unloader One är en mycket omtalad produkt som i flera vetenskapliga studier har visat kunna leverera smärtlindring med upp till 70 procent. Resultatet, för användaren, blir en ökad rörlighet och aktivitet, med minskad stelhet och en fördröjd sjukdomsprocess som följd.
I jämförelse med de flesta mediciner för artros ger Unloader One inga biverkningar, patienten får istället ett anpassat stöd för leden och kan i de flesta fall fortsätta med sina ursprungliga aktiviteter.