Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Effektiv hantering, minimala kostnader och kunden i fokus är standard för Börjes

Inom Börjeskoncernen har man myntat begreppet ”Ingen umgås med företag”. Som många andra erbjuder företagen inom Börjeskoncernen transport- och logistiktjänster, effektiv hantering av gods och tidsenliga leveranser. Det är just sättet man utför tjänsterna på som är unikt. Börje Johansson etablerade verksamheten 1947, redan då med en tydlig kundfilosofi.

Familjeföretaget har utvecklats under resans gång och utgör idag en koncern bestående av fem dotterbolag. Börjes grundfilosofi om att kunden alltid ska placeras i första rummet lever kvar och drivs vidare av dottern Gunvor Munck.

Hög servicenivå till alla
Av de fem dotterbolagen är fyra renodlade åkerier. Tre ingår i Schenkers globala distributionsnätverk, bland dem Smålandslogistik AB. Koncernen har samarbetat med Schenker i över 60 år, långsiktiga relationer har alltid varit en grundpelare i verksamheten.
– Vi har ett omfattande verksamhetsområde där vi sköter allt från tredjepartslogistik och distribution till fjärrtransporter och lagerhållning. Inom koncernen finns även egna bergtäkter och entreprenadverksamhet. Det som framförallt skiljer oss från andra aktörer är att vi erbjuder samma höga servicenivå oavsett kundens storlek, framhåller Charlotta Ahlqvist, VD för dotterbolaget Börjes Packhus AB.

Investerar i kompetensutveckling
Inom Börjes värnar man om mångfalden. Det gäller både kunder och medarbetare.
– Nära relationer ligger till grund för allt vi gör. Våra chaufförer och övriga medarbetare är vårt ansikte utåt, det är därför oerhört viktigt att hålla en hög profil både kompetens- och servicemässigt, poängterar Charlotta.
För att bibehålla en hög kompetensnivå görs kontinuerliga utbildningsinsatser. Samtliga chaufförer utbildas nu för att få ut Yrkeskompetensbevis (YKB) vilket enligt nya EU-direktiv krävs för alla yrkeschaufförer innan 2016.
Med tanke på att Börjes har drygt 400 anställda är det en gigantisk uppgift, men investeringen ligger helt i linje med koncernens ambition om att alltid ligga i framkant kompetensmässigt.

Präglas av stark framåtanda
Börjeskoncernen var bland de första transport- och logistikbolagen i Sverige som blev miljöcertifierade tidigt 90-tal. Att värna om miljön och arbeta med ständiga förbättringar hör till den övergripande ambitionen. Hela koncernen präglas av en stark framåtanda och vidare expansion är trolig.
– Vi är starka i våra huvudregioner, omfattande framförallt Mellansverige och hela Skåne. Vi har för avsikt att utveckla vårt koncept med tredjepartslogistik ytterligare genom Börjes Packhus, berättar Charlotta vidare.

Effektiv hantering till minsta möjliga kostnad
Börjes Packhus är ett toppmodernt logistikcenter med god lagerkapacitet. Då verksamheten är AEO-certifierad kan man ta hand om tullärenden och erbjuda en förstklassig service för importbolag som vill expandera men som inte vill lägga ner resurser på lokaler och annat som kanske inte används hela tiden.
– Vi erbjuder förstklassig service med effektiv hantering av kundens gods och distribution. Kunden koncentrerar sig på sin huvudverksamhet, att sälja, och vi sköter resten. Man betalar således enbart för de tjänster som utnyttjas, och har samtidigt alltid en god överblick på lagerhållning och hantering.
En växande import- och näthandel innebär nya möjligheter för Börjes Packhus. Trots att verksamheten inte ligger mitt i en hamnregion så är man konkurrenskraftiga.
– Det spelar ingen roll var i landet lagret ligger, utan vilken service man kan erbjuda. Här befinner vi oss i framkant och återigen tar vi vara på grundfilosofin där människor placeras i centrum, konstaterar Charlotta Ahlqvist avslutningsvis.