Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Egen krossverksamhet tryggar NCC:s totala kostnadseffektivitet

Inom NCC finns en egen krossverksamhet som förser de båda enheterna Construction och Roads med förädlade stenprodukter. Krossverksamheten under Roads Sydväst är så kraftfull att enbart 25 procent används av NCC själva, och resterande säljs till andra aktörer över hela Sverige. För vissa stensorter NCC är en av de ledande aktörerna inom denna marknad i Skandinavien är man även bland de ledande i Skandinavien.

Krossverksamheten är lite som spindeln i nätet, utan den skulle alla andra NCC enheter tvingas köpa sten utifrån, vilket skulle påverka pris och kapacitet avsevärt. Detta skulle även ha en stor inverkan på kostnaderna för slutkunden. Att NCC har en egen krossenhet medför således både leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet för den som beställer ett bygg- eller anläggningsjobb, oavsett om det handlar om ett flervåningshus eller en ny motorväg.
– Vi är stolta över att kunna leverera precis det som våra kunder beställer, andra NCC aktörer utgör en del av kundbasen men vi förser även ett stort antal andra aktörer över hela Sverige och Skandinavien med högkvalitativ sten. Vår produkt är oerhört kostnadseffektiv och håller en jämn kvalitet. Den jämna kvaliteten är även något som förknippas med NCC som koncern, framhåller Björn Abrahamsson, som ansvarar för krossverksamheten region sydväst.
Till sin hjälp har Björn ca 140 medarbetare. Verksamheten är helt självgående och omfattar även laboratoriepersonal som testar stenens kvalitet och egenskaper. Björn berättar att NCC ligger långt framme när det gäller produktutveckling. Krossverksamhetens kunder finns idag över hela Sverige samt även i våra grannländer. En stenprodukt som gjort NCC till en ledande internationell aktör är den s.k. stenullsplattan som är en förädlad typ av diabas med unika isoleringsegenskaper.

Egna miljöfabriker
Ett annat område som NCC fokuserar mycket på är återvinning. Här handlar det om återvinning av allt material som anses vara ”spill” vid exempelvis utgrävningar och markarbeten. I NCC:s egna miljöfabriker sorteras det s.k. avfallet och blir så småningom till nytt byggmaterial.
– Om NCC Roads exempelvis ska lägga om en väg kommer en hel del material att grävas upp och forslas bort. Istället för att försaka materialet återvinner vi och vidareförädlar det så långt det går. Att sortera och återvinna förbrukar i vårt fall mycket mindre energi än att skapa nytt. Sten är dessutom ett rent naturmaterial som kan användas i princip till allt inom bygg och konstruktion, menar Abrahamsson.

Svensk sten håller en kvalitet som är svår att överträffa. Stenen bidrar genom sitt vida användningsområde även till en stor del av samhällets tillväxt. Att bygga om och bygga ut hör till samhällets överlevnadsstrategi, och med svensk sten kommer man oerhört långt både rent konstruktionsmässigt och ur miljösynpunkt.

Maria Lind