Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ekebygymnasiet – ”Här gör vi saker på riktigt”

Ekebygymnasiet i Uppsala erbjuder yrkesinriktade kvalitetsutbildningar inom elteknik, hotell, turism, restaurang, bageri och konditori, butik samt floristik. Med goda branschkontakter ser skolan till att eleverna får bästa tänkbara förberedande utbildning för ett hantverksinriktat yrke.

Ekebygymnasiets verksamhet startade på 1980-talet, i Ekebybrukets gamla lokaler. Förutom de utmärkande och annorlunda lokalerna är Ekebygymnasiet en skola som sticker ut, här händer det saker. Eleverna får tidigt lära sig att ta ansvar för sitt eget arbete, precis som på en arbetsplats. Syftet är att man redan från början ska vara förberedd för ett yrke inom sitt valda hantverksområde.

Nya vägar till utbildning
Många yrken förändras och förnyas. Det gäller främst traditionella hantverksyrken som moderniseras, men själva hantverket finns kvar och måste värnas om. Man producerar samma saker, men på ett annat sätt. Näringslivet måste komma ett steg närmare akademin, det handlar inte om att höja den akademiska kompetensen, den har vi redan kommit oerhört långt med i Sverige. Vad som krävs är snarare en integrering mellan skola och yrkesliv.
– Vi är övertygade om att skolan behöver integreras med näringslivet. När det gäller ett hantverk så är den bästa skolan arbetsplatsen där hantverket utövas, och den bästa läraren är den som utövar yrket. Det var även såhär vi tänkte när vi ansökte om att få bedriva de omtalade lärlingsutbildningarna, och framöver hoppas vi på omkring fem lärlingsplatser, berättar Mattias Landén, programrektor och lärare i bl.a. livsmedelskunskap. Han fortsätter:
– Att skolan måste vara öppen för andra vägar till utbildning står klart. De traditionella skolformerna passar inte alla, och eftersom näringslivets efterfrågan på kompetent arbetskraft kommer att öka kraftigt under kommande år måste vi kunna utveckla utbildningar som tilltalar och skapar ett högre söktryck.

Under förändring
Mattias Landén berättar att den främsta strategin för Ekebygymnasiet i det närmaste är att förfina och vidareutveckla lärarnas kompetens för att möta de höga krav som ställs idag.
– Vi vill vara kända som ett yrkesgymnasium med både spets och bredd. Programmen vi har får en högre status, och står under en grundläggande förändring. Som exempel kommer det traditionella elprogrammet bli el- och energiprogrammet, och de två programmen livsmedel samt hotell och restaurang fusioneras till ett och samma program under restaurang och livsmedelsprogrammet år 2011.
Ekebygymnasiet har under tio års tid byggts upp, både i lokaler och utrustning. Man står nu väl rustade för de förändringar som kommer under 2011, och det råder över lag en stark positivism bland både lärare och elever.
– Med våra 500 elever är vi en mindre skola, och vi drar fördel av vår litenhet. Vi har förmågan att se eleverna, och ta vara på personligheter, individuell kompetens och talang, avslutar Landén.

Maria Lind