Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ekonomihögskolan får ett rejält lyft i Linnéuniversitetets regi

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet förenar de två institutionerna Ekonomihögskolan vid Växjö universitet samt Handelshögskolan BBS vid Högskolan i Kalmar. En markant förstärkt organisation med gemensamma resurser och ett betydligt större studentintag är bara det kortsiktiga resultatet, på sikt kommer den nya Ekonomihögskolan att vara en utav landets främsta institutioner som utbildar allt från civilekonomer och jurister till företagsledare och entreprenörer.

Ekonomihögskolan har funnits vid Växjö universitet i omkring tio år. Institutionen är inte enbart till för studenter, utan vänder sig även till forskare, företag och myndigheter. Utbildningarna präglas liksom näringslivet av globalt tänkande och internationella relationer, studenterna förebereds för arbete på internationell nivå och kan även välja att göra delar av utbildningen utomlands.
För närvarande reser ca 250 studenter utomlands minst en termin, ofta ett år, till något av Ekonomihögskolans ca 120 partneruniversitet över hela världen. Man tar också emot ett ökande antal studenter och lärare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen får effekter på hemmaplan.

Fler doktorander
Vid Ekonomihögskolan bedrivs forskning av högsta internationella klass inom företagsekonomi och nationalekonomi. Genom att Växjö universitet och Högskolan i Kalmar blivit Linnéuniversitetet stärks även forskningen inom alla områden, och inte minst för Ekonomihögskolans fokusområden som idag inbegriper allt från entreprenörskap till arbetsmarknad och migration.
Linnéuniversitetet är redan idag en stark aktör, med gedigen kompetens och kapacitet att ta emot studenter från hela världen. Målet är att fler doktorander ska kunna rekryteras inom en snar framtid, vilket inte enbart gynnar universitetet utan den samhälleliga utvecklingen i stort.

Verksamheten utvecklas kontinuerligt
Framtiden ser ljus ut för Linnéuniversitetet och Ekonomihögskolan. Ansökningarna strömmar in, och man planerar för nya spännande forskningsprojekt. Prefekt Lars Behrenz kommenterar avslutningsvis:
– Vi kommer nu i det närmaste att arbeta mycket med verksamhetsutveckling. Vi kommer bl.a. att ta oss tid att kvalitetssäkra de projekt som bedrivs i vår regi, och fortsätta att förbättra våra utbildningar kontinuerligt. Målet är att bli en av landets främsta institutioner för högre utbildning totalt sett, för Ekonomihögskolan betyder detta ett rejält lyft vad gäller resurser – både materiella och kunskapsbaserade.

Maria Lind