Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

El & Ventilation, ett fullserviceföretag för Sörmland och Stockholmsregionen

Från att ha varit ett mindre lokalt verksamt företag vid starten 2006 har El & Ventilation genom förvärv och framför allt organisk expansion vuxit till att i dag vara ett fullserviceföretag inom el, ventilation, tele, larm och datanätverk med hela Sörmland och Stockholm som geografiskt verksamhetsområde.

Det hela tog sin början 2006 då Lars Gunnar och Mats Källung förvärvade Bravidas verksamhet i Katrineholm. I förvärvet ingick såväl lokaler som utrustning, personal och orderstock. I dag finns företaget representerat i Katrineholm, Flen och Stockholm. Omsättningen har under de 5 år verksamheten pågått har ökat från 17 miljoner till dagens c:a 70 miljoner kronor.

Ny plåtverkstad och styr & regler avdelning
Den 1:a januari 2010 förvärvades företaget Ventilationstjänst. I dag verkar de båda företagen under samma namn i nya gemensamma och ändamålsenliga lokaler, ett steg som även håller på att genomföras i Flen.
-Ventilationsverksamheten har vuxit, och här ser jag fortfarande en stor tillväxtpotential, säger VD Lars Gunnar, och fortsätter. Ambitionen är att alla grenar som ingår i ventilationsverksamheten skall finnas ”inom väggarna”. Därför har vi nyligen startat en egen plåtverkstad, och även en styr & regler avdelning. Det innebär att vi nu kan erbjuda helhetslösningar med allt från projektering, projektledning, installation, injusteringar, OVK-besiktningar och eftermarknad i form av service och underhåll, kort sagt fullservice.

Alla i branschen förekommande arbeten
På el sidan utför El & Ventilationstjänst alla förekommande arbeten, stora som små. Det kan handla om projektering, installation eller energibesparingsåtgärder. Därtill erbjuder man entreprenader och service runt Mälardalen för industrier, fastighetsbolag och offentlig sektor. Även här är man ett fullservice företag.

Geografisk expansion
-Även när det gäller larm och säkerhet har verksamheten expanderat kraftigt, och här är vi säkerhetscertifierade för inbrott & larm, säger Lars Gunnar. Därtill är vi även auktoriserade av det marknadsledande lås företaget ASSA. På lås & larm sidan kommer vi att expandera även geografiskt, och här står närmast Östergötland på tur.
När det gäller datanätverk erbjuder vi kompletta installationer i alla typer av fastigheter, villor, flerbostadshus eller industrier, oavsett om det handlar om fiber- eller kopparkabel, avslutar Lars Gunnar.