Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Elajo Elteknik AB – entreprenörsföretaget som engagerar sig lite extra

Alf Josefsson är ett klassiskt exempel på entreprenören som med en vilja av stål lyckades bygga ett företagsimperium med sitt Elajo. Elteknik var redan då den huvudsakliga inriktningen. Företagets strategi handlade till en början om överlevnad, men med tiden växte sig Elajo allt starkare för att idag representeras av en koncern med ca 1000 medarbetare och en omsättning som överstiger en miljard kronor.

För att kunna förverkliga sin vision om ett eget företag sålde Alf Josefsson år 1958 familjens Volkswagen för 4800 kronor. Det skulle senare visa sig vara en lyckad investering då Elajo med tiden etablerade sig som en av landets främsta konsultfirmor inom elkraft och elteknik. Tio år efter etableringen köpte Elajo företaget Järnborgs Verkstäder AB och därmed tillkom ytterligare ett affärsområde med fokus på mekanik.

Stora resurser och lokal förankring
Elajo är ett av Sveriges ledande installationsföretag inom elkraft, mekanik och energi med huvudkontor i Oskarshamn och verksamhet på ett 40-tal orter i Sverige. En av dessa orter är Hillerstorp.
– För Hillerstorps del så började resan med ett uppköp av Hillerstorps Elmontering AB år 1984, ett lokalt företag som då hade fyra medarbetare. Idag har vi vuxit till 14 medarbetare, och den huvudsakliga inriktningen är installationer och service inom kraft, belysning, energieffektivisering, tele, data, säkerhet, kommunikation och automation, berättar platschef Magnus Gustafsson, som är behörig installatör och som tidigare varit verksam inom elgrossistföretaget Solar Sverige AB.
Precis som 1958 när Elajo grundades så handlar det fortfarande om överlevnad och att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Fördelen man har idag är tillgång till stora resurser inom koncernen förenat med en lokal förankring som kantas av nära kundkontakter samt enligt Gustafsson en fantastiskt duktig personal som alltid ställer upp.

Elteknik – en framtidsbransch
Elteknikbranschen har förändrats med ett dramatiskt ökande behov och långt avancerade samt utökade arbetsuppgifter. Några exempel på arbetsuppgifter som tillkommit är säkerhetsrelaterade applikationer som brand-, inbrotts- och trygghetslarm samt nätverk och kameraövervakning. Dessutom utgör de breda områdena kyla och värme samt automation och robotteknik nya områden inom elteknik, och för att inte glömma det högaktuella segmentet energieffektivisering.
– Utvecklingen ställer stora krav på våra medarbetare, men det innebär samtidigt stora möjligheter att utvecklas inom yrket. Vi samarbetar med gymnasieskolor i GGVV-regionen och vi hjälper bl.a. till med att tillhandahålla praktikplatser samt har en nära dialog med lärarna hur man tillsammans kan utveckla eleverna, redogör Magnus Gustafsson.
Under 2011 så anställdes två elektrikerlärlingar till Elajo Hillerstorp,
Anton Karlsson från Gnosjö och Daniel Oscarsson från Värnamo.

Projekt inom modern elteknik
Elajo i Hillerstorp är anslutna till branschorganisationen EIO och har i samarbete med Sveriges Elgrossister (SEG) inlett ett samarbetsprojekt med benämningen Elrätt. Syftet med projektet är att informera om möjligheterna med modern elteknik. På hemsidan kan man bl.a. läsa om fastighetstekniker och andra som valt att investera i smarta ellösningar för en mer kostnads- och miljöeffektiv drift, mer information finns på www.elratt.se.