Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elajo Elteknik AB – framstående partner för det mesta inom el och kyla

Baserat på gedigen kunskap och djupgående engagemang erbjuder Elajo Elteknik AB kundanpassade helhetslösningar från planering till driftsättning. Verksamhetsområdet omfattar kraft, belysning, tele, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, brandlarm, automation, värme, kyla, data och kommunikation. I Nässjö fokuserar man framförallt på affärsområdena elteknik och kylteknik. Här finns också en växande konsultverksamhet, Elajo Teknikkonsult som leds av Anders Holmqvist.

Elajo Elteknik AB är en framstående aktör inom installation och service på el-, kraft- och teleinstallationer. Elajo består i grunden av ett antal lokala bolag som efter hand har anslutit sig till gruppen. Idag hanterar man projekt i alla storlekar – inget är för stort och inget heller för litet.
Samtliga av Elajo Elteknik ABs filialer kan dra nytta av den samlade kompetensen som finns inom bolaget, som exempel har man i Oskarshamn och Varberg byggt upp en stark kompetens för installationer i anslutning till kärnkraftverk. Det är inte huvudspåret för företaget i Nässjö, men man bistår med personal vid revisioner om så behövs.

Det mesta inom el
I stora drag står Elajo Elteknik för kärnvärden som tillgänglighet, leveransprecision och miljömedvetenhet, ledord som sprids till alla installatörer som ansluter sig till företaget.
Johan Mattisson är behörig elinstallatör och har varit verksam inom samma företag sedan 1987. Under början av 2000-talet blev företaget en del av Elajo. Från 2005 till 2009 var Mattisson verksam som kalkylator/projektör på Elajo Teknikkonsult, för att senare bli platschef med ansvar för både el- och kylteknik i Nässjö.
– Eftersom jag arbetat mig upp inom verksamheten genom alla nivåer, från lärling till platschef så har jag god kännedom om våra huvudområden. Jag har nog sett det mesta inom el, säger Johan Mattisson, även om man aldrig blir fullärd inom det här yrket, den tekniska utvecklingen går fort.
Den lokala förankringen är en tydlig styrka, liksom personalens djupgående kompetens.
– Vi tar hand om alla slags installations- och monteringsarbeten som har med det elektriska att göra, för privatkunder, kommun, landsting och företag. Vi skiljer oss från andra aktörer då vi har den stora koncernens styrka och samtidigt behåller den lokala förankringen med nära kundkontakter.

Erkänt duktiga på totalentreprenader
Med personlig prägel tar Elajo Elteknik med andra ord hand om det mesta inom el. I Nässjö finns också auktoriserad personal för antenn- och parabolinstallation samt behörig ingenjör brandlarm på Teknikkonsult som marknadsför våra egna brandlarmscentraler, EBC 100 och EBC 500, ett Consiliumbaserat system.
– Vi har systerbolag på hela småländska höglandet. Vi samarbetar i större installationsprojekt och vänder oss med helhetsåtaganden till de stora företagen i vår region och arbetar genom hela skalan ner till mindre aktörer och enmansbolag. Vi är erkänt duktiga på totalentreprenader där vi sköter allt från projektering till slutmontage, fortsätter Mattisson.
Elajo Elteknik verkar på en konkurrensutsatt marknad, men tack vare hög tillgänglighet och service är företaget ofta förstavalet av elinstallationsarbeten i regionen.

Ser möjligheter med lärlingar
Nässjö hör till en expansiv region med stark tillverkande industri. Det gäller också för Elajo Elteknik att hänga med i utvecklingen för att även fortsättningsvis vara en attraktiv samarbetspartner.
– Det kan vara en utmaning att hitta duktigt folk inom branschen, men vi ser positivt på lärlingsutbildningarna som ger oss en möjlighet att förstärka med potentiell arbetskraft samtidigt som vi är med och lär upp nya förmågor från början. Inom företaget har vi en del personal som varit med länge och som sitter på mycket kunskap, det är vi naturligtvis mycket stolta över och det gynnar också lärlingar som kommer till oss, berättar Johan Mattisson.
Under 2011 har Elajo Elteknik anställt fyra lärlingar i Nässjö. Förhoppningen är stor gällande ytterligare tillväxt med eventuella nyanställningar även under 2012.