Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elajo Elteknik satsar på service och alla typer av entreprenader i Jönköping

Elajo Elteknik är en av Jönköpings mest heltäckande elinstallatörer med en tjänsteportfölj som omfattar i princip allt inom el-, kraft- och teleinstallationer. Kontoret i Jönköping är med sina drygt 50 anställda dessutom ett av de största inom Elajo som framföralt är koncentrerat till Småland. Jönköpingsmarknaden omfattar mycket butiker, kontor, fastigheter, industri och installationer i industriella fastigheter, här har Elajo Elteknik gedigen kompetens inom alla områden för att kunden ska få en så heltäckande service som möjligt.

Kraft, belysning, tele, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, brandlarm, automation, värme, kyla, data och kommunikation – Elajo Elteknik bemästrar samtliga områden. Elajo är från början uppbyggt av ett antal lokala bolag som efter hand har anslutit sig till gruppen. Samtliga av Elajo Eltekniks filialer kan dra nytta av den samlade kompetensen som finns inom bolaget, i Jönköping arbetar man exempelvis med stora entreprenader och har erfarenhet av mycket omfattande installationsprojekt och det är en kunskap som platschef Stefan Fritz gärna förmedlar.

Tillhandahåller service i alla led
I stora drag står Elajo Elteknik för kärnvärden som tillgänglighet, leveransprecision och miljömedvetenhet. De erfarna och motiverade installatörerna kan ta hand om alla slags installations- och monteringsarbeten som har med det elektriska att göra, för privatkunder, kommun, landsting och företag. Elajo Elteknik är erkänt duktiga på totalentreprenader och levererar all tänkbar service som behövs efter en större installation.
– Målet är att etablera långvariga kontakter där vi utför entreprenader. Vi strävar efter att tillhandahålla service i alla led, våra kunder kan lita på att vi finns tillgängliga och har den expertis som krävs för varje enskilt uppdrag. Eftersom vi har systerbolag över hela Höglandet så kan vi snabbt vara på plats när så krävs, poängterar Stefan Fritz
Elajo Elteknik verkar på en konkurrensutsatt marknad, men tack vare hög tillgänglighet och service hoppas vi att kunden väljer oss i första hand.

Tunga entreprenader i Jönköping
Under de senaste två åren har Elajo Elteknik utfört ett antal tunga entreprenader i Jönköpingstrakten och idag utför man service för de allra flesta.
– Vi har utfört installationer för bl.a. Domstolsverket, Hjälpmedelscentralen, Gilbert Trading, Idrottshuset på uppdrag av Jönköpings kommun samt varit behjälpliga vid en stor ombyggnation av länsmuseet. Dessutom har vi löpande uppdrag från fastighetsbolaget Corallen där vi i affärskvarteret Visionen utför installationer vid ny- och ombyggnationer, berättar Fritz.

Framstående inom säkerhet
Jönköpingsregionen är expansiv med en växande befolkning. Komplexiteten i arbetet ökar hela tiden och det gäller för Elajo Elteknik att följa utvecklingen för att kunna serva kunderna på bästa sätt. I Jönköping finns all kompetens som Elajo står för, med särskild tyngd inom framförallt säkerhet, passersystem och kameraövervakning.
– För att komplettera på säkerhetsområden har vi en anställd låssmed, vilket jag tror är ganska ovanligt för en elinstallatör. Tanken bakom är att vi ska vara så heltäckande som möjligt och framförallt att vi ska kunna hålla en hög tillgänglighet, tack vare egen personal och kompetens här i huset klarar vi det, säger Stefan Fritz som avslutning.