Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elbolaget som verkar för kundernas bekvämlighet

Sandviken Energi AB grundades redan 1914 under namnet Yttre Sandvikens Belysnings AB på initiativ av köpmän och hantverkare.
Idag är bolaget ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB.

Sandviken Energi AB (SEAB) är moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB och Bångbro Kraft AB.
SEAB-koncernens verksamhet består av produktion och distribution av el, fjärrvärme, sotning och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator. Via dotterbolaget MEKKAB erbjuds också energieffektivisering.

”Vi finns för kunderna”
– Vår kommunikativa affärsidé är ”För din bekvämlighet” och vad vi menar detta är att vi finns till kunderna. Några exempel är att vi tar upp sanden från din gata och vi förser dig med rent vatten. Allt för din bekvämlighet, säger Kent Byman, informations- och marknadschef på Sandviken Energi.
Sandviken Energi AB är ett infrastrukturföretag med en bred verksamhet som också påverkar miljön inom många olika områden. De miljöförbättringar som företaget gör i sitt arbete får också positiva effekter i samhället.
Sandviken Energi producerar miljövänlig el från 15 egna vattenkraftverk, vilket räcker till att årligen värma upp motsvarande 1 450 villor.

Samarbetar med Bixia
– Vindkraftsbolaget Samkraft, som vi är delägare i, är en del av vårt miljöarbete och samgåendet med elhandelsföretaget Bixia från och med den 1 januari i år är ett annat. Samarbetet med Bixia har blivit en stor förändring för våra kunder, säger Kent Byman.
Samkraft är ett vindkraftsamarbete bland tolv energibolag i Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland. Affärsidén är att erbjuda sina kunder energi genom att bygga, förvärva, driva, utveckla och förvalta förnybar energiproduktion.
Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag och har el- och telefonikunder över hela Sverige. Genom Bixia kan många små elbolag fortsätta att verka på sin hemort och ge personlig service så att kunderna kan göra smarta, upplysta val.

Alla privatkunder bidrar
Alla privatkunder är, via Bixia Miljöfond, med och bidrar till närproducerad el. Det betyder el som produceras i Sverige från förnybara källor såsom sol- och vindkraft, biomassa och småskalig vattenkraft.
Varje månad går 45 öre av privatkundernas fasta årsavgift till Bixias miljöfond. Sammanlagt handlar det om cirka en miljon kronor om året. Pengarna i fonden går till lokala aktörer som producerar förnybar el från exempelvis sol, vind, vatten och biomassa.
Bixia har 18 kontor i södra och mellersta Sverige och ägs av nio regionala bolag.
Sandviken Energi sysselsätter cirka 170 anställda och omsatte cirka 495 miljoner kronor 2010.