Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Elektriskt installationsmaterial från Gnosjö

Inriktningen för Garo AB är att utveckla, tillverka och marknadsföra elektriskt installationsmaterial för den svenska och internationella marknaden.
Koncernen har sitt huvudkontor i Gnosjö och dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Polen och Irland.

Garo hette från början Gårö Elektriska Armaturfabrik och namnet Gårö kommer från området i Gnosjö där företaget ligger.
– Garo bildades 1939 och från början var företaget en traditionell underleverantör inom elområdet. Under 1940- och 50-talen gjordes en successiv omsvängning till ett eget produktprogram för elmarknaden, berättar Stefan Jonsson, VD och koncernchef på Garo AB.
Den första egna produkten tillverkades 1946 – en kopplingsdosa i gjutet gods och denna produkt finns kvar än idag, moderniserad och vidareutvecklad.
– Idag tillvekar och marknadsför vi bland annat elcentraler för bostäder och industri, bilmotorvärmaruttag, utrustningar för camping, industriella uttagsdon och den senaste produkten i vår produktfamilj är laddstationer för elbilar. Under åren har vårt produktprogram blivit bredare och bredare. I samma utsträckning som företaget har vuxit så har naturligtvis produktportföljen utökats med nya produkter och affärsområden, berättar Stefan Jonsson.
Bland återförsäljare till Garo kan nämnas Elektroskandia, Ahlsell, Elkedjan, Solar, Selga och Storel.

Fem marknader
Garo AB finns idag på fem marknader och Garo Irland var det första dotterbolaget som etablerades 1981. Dotterbolaget i Norge kom till 1985 och har liksom Irland haft en riktig god utveckling i många år. Under 1980-talet växte bolaget så det knakade och 1997 startades Garo Polen. Samma år blev företaget kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och av bara farten sökte man miljöcertifiering året efter och blev certifierat enligt ISO 14001.
2004 bildades dotterbolaget Garo Montage och 2007 Garo Elflex med säte i Nässjö.
2008 bildade Garo även ett eget dotterbolag i Finland.
Koncernen sysselsätter idag totalt 270 anställda, varav 160 arbetar i Gnosjö. Företagets omsättning ligger på cirka 420 miljoner kronor.

Ständig produktutveckling
– Vi lägger ned mycket tid och resurser på produktutveckling för att ta fram nya lösningar till våra kunder. En fördel hos oss är att vi kan göra riktigt bra lösningar, som är anpassade till den lokala marknaden. Elmarknaden skiljer sig åt i de olika länderna. Försöker man sälja till exempel en svensk produkt i Norge så ser man ganska snart att det är stora skillnader. Vi jobbar mycket med kundanpassade lösningar och kundunika koncept, berättar Stefan Jonsson, som har innehaft VD-posten i Garo sedan 1996. Han är även delägare i företaget.