Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Elektronikutveckling utan begränsningar

Forskare vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) har under flera år undersökt möjligheter för att integrera elektronik med moderna förpackningslösningar. Syftet är att skapa bättre logistikflöden med effektivare godshantering tack vare ökad spårbarhet där förpackningar kan kommunicera med avsändare och mottagare. Elektroniken, som utvecklas vid iPack VINN Excellence Center, kan exempelvis byggas in i en lastpall eller integreras i etiketten på en läkemedelsförpackning. Forskningsområdet har utvecklats kraftigt under åren och täcker idag en rad olika applikationsområden – från transport till medicin – med fokus på smarta objekt.

Dagens förpackningslösningar innehåller mycket kunskap om hur vi människor tänker och vad vi baserar våra val på. I takt med att vi blir allt mer miljömedvetna och kraven på gröna lösningar ökar så har en ny nisch vuxit fram, nämligen de smarta förpackningarna. De optimerar hela logistiskkedjan tack vare form, utförande och teknik. De smarta förpackningarna är utrustade med teknik som möjliggör full spårbarhet från producent till konsument.

VINN Excellence Center
iPack etablerades som ett VINN Excellence Center för drygt fem år sedan. Projekttiden är på tio år och har flera olika faser. Efter halva tiden befinner man sig på integreringsstadiet, vilket i korthet betyder att det finns lösningar som är redo att testas i industriella applikationer. iPack samarbetar med en rad olika branscher och har utvecklat lösningar för bland annat läkemedelsindustrin, sjukvården och transportsektorn.
– Vi har bland annat tagit fram lösningar som underlättar vardagen för patienter som tar väldigt många olika mediciner. Risken finns att man glömmer bort vilka mediciner man redan tagit vilket kan få allvarliga följder. Med smarta förpackningar kan patienten få information om vilka mediciner som ska tas och om de redan tagit en viss medicin, berättar forskare Fredrik Jonsson.

Ny vision
iPack har också byggt upp ett samarbete med ett läkemedelsföretag. Med ett enkelt plåster, innefattande elektronik som mäter patientens hjärtsignaler (EKG), fås information om när det är dags att ta medicinen. Den här typen av lösning, som bygger på heterogen integration, går att applicera inom flera olika användningsområden. Tekniken kan byggas in i flera olika material och därmed skräddarsys för olika användningsområden.
– Vi undersöker nu även möjligheten att koppla elektronik till exempelvisproteser och textilier. Vi har därmed kommit långt i utvecklingen och hamnat utanför förpackningsområdet där vi en gång startade. Vår vision har därför ändrats, vi kommer framöver inte enbart att fokusera på smarta förpackningar utan tar ytterligare ett steg och siktar på ett heltäckande perspektiv för utveckling inom både logistik och medicin.
Fredrik Jonsson förklarar att det rent teknikmässigt inte rör sig om speciellt stora skillnader i fråga om applikation, däremot krävs kunskap om hur de olika branscherna utvecklas och vilka värden som måste kommuniceras.

Spännande framtid
Transport av frukt och grönt är en mångmiljardindustri enbart i Europa. Ungefär tio procent av allt som fraktas blir svinn, varorna blir helt enkelt dåliga och måste slängas. En central frågeställning har länge varit hur man kan förbättra transportflödet och därmed också minska svinnet. Med ny teknik som utvecklats av forskare på iPack i samarbete med förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs kan temperatur och luftfuktighet mätas i kartongerna som frukten fraktas i.
– Det som är intressant är att det i grunden är samma teknik som vi använder till exempelför att utveckla mätningsplåster för hjärtpatienter, betonar Fredrik Jonsson. Forskningen har därför ett mycket brett applikationsområde och vi ser inga begränsningar gällande tillämpning inom allt från medicin till jordbruk, från transport till säkerhetslösningar. Vi ser med spänning fram emot kommande år och en fortsatt utveckling inom området smarta objekt.