Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elementbyggen anpassar efter strängare energi- och miljökrav

Elementbyggen AB har i över 40 år förenat åländsk byggtradition med modern komfort. Familjeföretaget fortsätter att expandera i behaglig takt, idag med nio duktiga hantverkare som bygger allt från privata bostäder och sommarstugor till industrihallar.

Inget jobb tycks för stort, på Elementbyggen tillämpar man en flexibilitet som få kan matcha. Samtidigt är alla byggnader skräddarsydda och utformade helt efter varje enskild kunds specifikation.
– Vi värnar om de värden som gör oss unika och som från starten differentierat oss från övriga aktörer. Vi ritar alla hus för sig, därmed blir det alltid en kundunik lösning som motsvarar behov, önskemål och ekonomi, framhåller Rolf Jansson, som grundade företaget 1970.

Klarar korta leveranstider
Elementbyggen är en av få aktörer som har haft fullt upp under lågkonjunkturen. Trots att finanskrisen nådde Åland med fördröjning så drabbades byggbranschen även här. Tack vare sitt goda rykte, förknippat med mångårig erfarenhet och noggrannhet, fortsatte Elementbyggen projektera och bygga. Idag har man fullt upp med nybeställningar på hus varav några är i byggnationsfas.
– Vi har alltid haft mycket att göra under de fyra decennier som vi varit verksamma. Dock ser vi en förändring i att marknaden är mer otålig, mer instabil. Detta har medfört att leveranstiderna kortats markant och vi måste ställa om för att möta tuffare krav. Här har vi lyckats bra och håller igång fem till sex projekt hela tiden, berättar Rolf Jansson vidare.
Tack vare goda samarbeten med underleverantörer – allt från målare till markentreprenörer – kan Elementbyggen garantera korta leveranstider. Det råder inte heller någon tvekan om att Elementbyggen ligger i framkant när det gäller flexibla lösningar.

Energieffektiva hus
Byggbranschen är dynamisk och förändras hela tiden. I samband med klimatdebatten och ökade energikostnader så är energieffektiviseringar högaktuella för både industrier och hushåll. Moderna hus byggs med smarta lösningar som sparar energi, byggtekniken förändras så att husen blir mer energieffektiva från början.
Jansson berättar att man går mot förändringar inom själva tillverkningen, bl.a. med tjockare väggar och bättre isolering efter hårdare krav på marknaden.
– Vi konkurrerar framförallt med väletablerat hantverkskunnande och effektivitet. Vi värnar naturligtvis om hantverket, men samtidigt har vi tillgång till hjälpmedel som effektiviserar byggprocessen vilket underlättar nu när vi anpassar byggmetoderna efter strängare energi- och miljökrav.
Sedan många år verkar även Rolf Janssons båda söner, Conny och Kim Jansson, i företaget. Tillsammans ser man fram emot en ljus framtid och hoppas även på samarbeten med svenska aktörer.