Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Elvy Söderström: ”Tillsammans bygger vi framtidens Örnsköldsvik”

Örnsköldsvik är en stor kommun med små avstånd. I Örnsköldsvik utvecklas nära samarbeten mellan människor, mellan företag och mellan offentlig verksamhet och näringsliv.

Under 1990-talet påbörjades ett målmedvetet arbete i Örnsköldsvik efter att industrin genomgått en stor strukturomvandling med färre jobb och en ökande arbetslöshet som följd. Det näringslivsstrukturen satte Örnsköldsviksborna på prov, med stort engagemang och strategiska insatser tog man sig igenom och skapade så småningom ett mycket lukrativt näringsliv med stor tillväxtpotential. Här är vi idag.

En kick för regionen
I december 1996 beslutade den socialdemokratiska regeringen att Botniabanan skulle byggas och det innebar en kick för Örnsköldsvik och hela regionen.
– Vi insåg att vi hade en huvudroll att spela för hela Sveriges utveckling. Omkring 75 procent av det som tillverkas här går på export, vi står därmed för en betydande del av hela landets exportnetto, kommenterar kommunalråd Elvy Söderström.
I samband med beslutet om Botniabanans byggnation satte man i Örnsköldsvik igång arbetet med att utveckla staden och Vision 2008, som bl.a. hade som mål nettoinflyttning och 2000 nya jobb under den kommande tioårsperioden.
– Vi kan konstatera att vi överträffat alla förväntningar, redan 2005 var vi framme vid målet med över 2000 nya arbetstillfällen och nettoinflyttning. Vi har mycket att vara stolta över här i bygden, förutom våra duktiga hockeyspelare så har vi också otroligt duktiga företagare. Varje månad vinner våra företag ny mark med nya kontrakt i konkurrens med hela världen och utveckling av nya produkter.

Världen investerar i Örnsköldsvik
Örnsköldsvik är en del av ett världsarv, och i kombination med en hel del andra värden tog man fram en ny vision för 2015 som fick namnet Världsklass 2015.
– Världen investerar mycket i Örnsköldsvik, våra företag har kontakter i världens alla hörn och gör dagligen affärer med kunder på andra sidan jordklotet. Vi har gjort en spännande resa från lokalt till globalt verksamma, med värden som attraherar människor från hela världen, berättar Elvy Söderström.
Umeå universitet har beslutat att kemikompetensen ska koncentreras till Örnsköldsvik. För ett antal år sedan etablerades en forskningsmiljö i anslutning till Domsjöfabriken, idag driver man ett mycket framgångsrikt arbete i teknikens absoluta framkant med att utveckla framtidens bioraffinaderi som visar att allt som går att framställa med olja också går att producera baserat på förnyelsebar skogsråvara.

Framtidens arbetsmarknad
Tillsammans med Umeå bygger Örnsköldsvik upp framtidens gemensamma arbetsmarknad. Man vill öka internationaliseringen, mångfalden och samarbetet mellan kommun, akademi och näringsliv.
– Vi vill satsa mer på miljöer för utveckling och innovation samt ta vara på ungas idéer och drivkraft. Vi ska vara en utvecklande stad och kommun för alla, inte minst för ungdomar som är framtidens arbetskraft. Om vi vill behålla dem här hos oss så måste vi bli mer medvetna och satsa på deras kompetens redan nu, konstaterar Elvy Söderström avslutningsvis.