Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Emmaboda Energi – lokalt engagemang för hållbar utveckling

Emmaboda Energis omfattande investeringar i det kommunala elnätet har visat sig vara mycket lyckosamma. Tack vare inbyggda rundmatningar fås ström från flera olika håll, vilket naturligtvis ökar driftsäkerheten. VD Tomas Eriksson förklarar att investeringarna gjorts som ett svar på de problem man haft efter stormarna Per och Gudrun. Emmabodas invånare ska kunna känna sig trygga även när åskan går, och nu har man tack vare ett väl utbyggt nät haft några näst intill avbrottsfria år.

Emmaboda Elnät AB har en solklar strategi: att bygga ut och säkra elnätet kontinuerligt.
– Vi är en liten organisation med mycket hög kompetens, framhåller Tomas Eriksson. Vi har ca 3200 elkunder och står för all drift själva. Vi arbetar nära kunderna, har beredskap dygnet runt och syns ofta ute i samhället. Jag tror att kunderna uppskattar närheten, att vi syns.
Med sina sju anställda, VD inkluderad, är Emmaboda Energi en liten, smidig organisation med tillräcklig flexibilitet för att agera snabbt.
– För att vara en liten kommun har vi ett flertal tunga aktörer, samtliga stora kunder för oss. Bland dem kan nämnas ITT och Emmaboda glas på privatsidan. Driftsstopp kostar stora pengar inte bara för oss, även våra kunders verksamhet drabbas även vid kortare stopp. Därför arbetar vi vidare med att uppgradera nätet.

Investerar för miljön
Även inom fjärrvärme sker omfattande uppgraderingar. I år investerar Emmaboda Energi omkring sex miljoner kronor i ny rökgaskondensering för två pannor på totalt åtta MW. Allt ska vara installerat och driftklart till sommaren.
– Även här har vi en liten organisation med två anställda på fjärrvärmesidan. Våra verk är moderna och långt automatiserade, samtidigt har vi råvaran nära till hands med ett flertal aktiva sågverk här i regionen. Att fortsätta utveckla nära samarbeten med lokala aktörer är en ren framgångsfaktor för oss, menar Tomas Eriksson.

Del av framåtsträvande region
Emmaboda Energi har för avsikt att bidra till den hållbara utvecklingen så långt det går. Den nya rökgaskondenseringen är ett steg i rätt riktning, och början på en rad investeringar som kommer att ske under kommande år.
– För att ytterligare skärpa fokus när det gäller miljöarbetet så samarbetar vi med våra grannkommuner för att skapa bra underlag för energieffektiveringar. Vi anser att regionen över lag är framåtsträvande i miljöfrågor, och tänker även i fortsättningen behålla vår position i frontlinjen, konstaterar Tomas Eriksson som avslutning.