Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Emmabodas lokala utvecklingsplattform stärker regionen

Emmaboda rustar för tillväxt. En nyckelingrediens för en fortsatt sund expansion är samverkan – en samverkan som sträcker sig från näringsliv till akademi och offentlig sektor. Genom den lokala utvecklingsplattformen Centrum Sydost har man skapat en mötesplats för kommun och näringsliv.

Centrum Sydost involverar politiker, kommunala tjänstemän och inte minst regionens företag. Träffarna hålls ute på företagen, ofta med rundvandring. I dagarna han man bl.a. anordnat en sammankomst vid Möjligheternas hus, kommunens återvinningscentral.
– Vi involverar både offentliga och privata företag. Vi samarbetar även med våra grannkommuner Torsås och Nybro, bl.a. när det gäller kompetensutveckling. Genom att samordna våra utbildningsinsatser sparar vi stora resurser för våra regionala företag, förklarar Susanna Bondesson, verksamhetsledare Centrum Sydost.

Samordning av resurser ökar regionens attraktion
Just nu pågår ett omfattande utvecklingsprojekt som involverar landsbygdsföretag och föreningar i Emmaboda, Torsås och Nybro kommuner. Projektet går under namnet Runt hörnet och syftar till att stärka banden mellan dessa företag, man hittar varandra runt hörnet. Mycket handlar om att ta vara på besökare som kommer till regionen, att visa vad man har att erbjuda genom att samordna resurser.
– Vi bedriver även ett handels- och serviceprojekt tillsammans med Torsås och Nybro. Här erbjuder vi kompetensutveckling för våra företag, bl.a. sälj- och serviceutbildningar. Vi besöker centrumföretagen för att få en uppfattning om vad de behöver i form av kompetens, berättar Susanna vidare.

Samverkan för utveckling
Att samordna resurser mellan de tre kommunerna har visat sig mycket lyckosamt. Samma modell gäller för Qnet, ett nätverk för kvinnor som driver företag i Emmaboda, Torsås eller Nybro.
– Tillsammans har vi bättre förutsättningar för att få hit föreläsare exempelvis. Vi har bl.a. fått ta del av Ulrica Messings föreläsningar om sitt företagande efter en lång karriär som politiker i absoluta frontlinjen.
Ett annat exempel på samverkan är att Centrum Sydost nu skapar en turistbroschyr tillsammans med regionala turist- och handelsföretag för tredje året i rad.
– Eftersom vi verkar mitt i Glasriket så har vi mycket att erbjuda i form av upplevelser. Det gäller att ta vara på de möjligheter som finns och skapa attraktiva upplevelsepaket, understryker Susanna Bondesson.

Hotrod av glas – unikt för Emmaboda
Susanna berättar att det även finns utvecklingsmöjligheter i nära anslutning till testflygplatsen, där Albinson och Sjöberg bedriver testverksamhet av nya bilar. Här anordnas även dragracing, evenemang som ofta genererar stora besökstal.
– En kul grej som händer nu är att Ludvig Löfgren är med och bygger en
Hotrod med massor av detaljer i glas. Det är härligt att se en känd
glasdesigner förena tradition med nytänkande, avslutar Susanna Bondesson.