Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

EMV – en attraktiv arbetsplats för studenter och forskare

För den som vill arbeta med den senaste tekniken och vara delaktig i ledande forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå erbjuds unika möjligheter vid EMV – Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Det är en av sex institutioner under Lunds Universitets medicinska fakultet. EMV ansvarar för flera större avsnitt i grundutbildningen för blivande läkare och biomedicinare.

– Vi ansvarar för läkarutbildningens tre första terminer, där de blivande läkarna tillgodogör sig grundläggande kunskaper, bland annat i cellers och molekylers funktion och beteende, förklarar Gunilla Westergren-Thorsson, prefekt för EMV och professor i medicinsk cellbiologi. Hon fortsätter:
– Vi intresserar oss för kroppens tillstånd både normalt och vid sjukdom. Genom att förstå olika sjukdomsmekanismer kan vi utveckla nya behandlingsmetoder.
Samverkan över gränserna
EMV bedriver samverkansprojekt med framstående aktörer världen över. Det är framförallt forskargrupperna som integrerar på nationell och global nivå.
– Vi får mycket externa medel för vår forskning, både från privata företag och från organisationer och stiftelser. Vi får även bidrag från EU, framförallt för tvärvetenskapliga projekt, som ofta innebär internationella samarbeten, berättar Gunilla.
EMV har idag ca 40 forskargrupper, och deltar i flera av de specifika fokusområden vid Medicinska fakulteten. Bland annat är man framstående inom neuroforskning, men också inom immunologi och forskning kring kärl- och luftvägar.

Gunilla kommenterar forskningens utveckling i stort:
– Inom vårt område genomgår den traditionella forskningen nu stora förändringar. Vi ser att internationalisering är en del av den nya normen. Detta banar väg för våra studenter och forskare som har stora möjligheter till att göra karriär utomlands.
Forskning med stor potential
EMV präglas själva av en stor andel internationella studenter och forskare. Gunilla Westergren-Thorsson framhåller att mångfalden är en tillgång för institutionen.
– Vi befinner oss samtidigt i ett generationsskifte, många unga forskare söker sig till oss.
För dem som får sin utbildning via EMV och Medicinska fakulteten finns flera möjligheter. Eftersom grundutbildningen är bred, får studenterna en bra grund att bygga vidare på. Detsamma gäller för forskarstudenterna; EMV:s forskargrupper arbetar idag med allt från neurologi och vävnader till kroniska inflammationssjukdomar. Efter disputationen går många vidare till andra lärosäten.

EMV kan alltså uppvisa stor mångfald även beträffande forskningsområden:
– Vi tror mycket på att sprida våra forskningsprojekt så mycket som möjligt. Den främsta anledningen är att sjukdomar ofta kan kännetecknas av symptom i olika delar av kroppen. Ska man förstå sig på alla aspekter av en sjukdom behöver man kanske ha specialkunskap om både andningsapparaten och hjärnan.
– Vi har sett att även små forskargrupper nått enorm framgång i sin forskning, och inte sällan gjort unika upptäckter.
Gunilla berättar om professor Anders Malmström som tillsammans med en kollega har tagit fram ett preparat som förkortar förlossningstiden och således bidrar till mindre komplikationer.
– Läkemedlet finns på marknaden idag, och vi har gjort en del förändringar som innebär en potential för framtida utveckling av mer kraftfulla läkemedel av liknande slag. Även fast vägen fortfarande är lång är förhoppningarna stora att läkemedlet kan vidareutvecklas och appliceras på andra områden som astma, kol, MS och cancer.

Maria Lind

FAKTARUTA
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap bedriver forskning på kroppens funktion, både vid hälsa och sjukdom. Drygt 40 forskargrupper med ca 250 medarbetare presterar forskning på högsta internationella nivå, från prekliniska studier på labbet, till patientstudier på klinikgolvet. Bland forskningsområdena återfinns hjärnan, kärl- och luftvägar, immunologi, stamceller, diabetes, astma och Parkinsons. Institutionen har delat ansvar för olika grundutbildningsprogram, till exempel läkarprogrammet och biomedicinarprogrammet.