Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

En attraktiv kommun för både privatpersoner och företag

Arvika är en attraktiv kommun med en ekonomi i balans och en stabil politisk situation.
Med sina 26 000 invånare är Arvika den näst största kommunen i Värmland till befolkningen och den tredje största till ytan.
Kommunen har också Värmlands lägsta kommunalskatt.

Inom näringslivet i Arvika har tillverkningsindustrin en framskjuten plats. Här kan nämnas Volvo CE, som tillverkar hjullastare, samt Swegon, Lundins och Schott Termofrost.
– Utöver den tunga industrin så ligger vi också i framkant när det gäller företag som jobbar med förnyelsebar energi. Vi har till exempel SweModul som tillverkar solcellsmoduler och Thermia som tillverkar värmepumpar, berättar kommundirektör JanÅke Hermansson.
Arvika kommun är också en handelsstad, som sommartid erbjuder många evenemang och upplevelser för besökare.
Den kommunala myndighetsutövningen och servicen till företag är mycket god i kommunen. I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) kvalitetsmätning blev Arvika kommuns index 72 medan genomsnittet för samtliga 166 kommuner, som deltog i undersökningen, hamnade på 66.

Arvika – bästa alternativet
– Vi sticker ut hakan lite och säger att vi ska bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner att leva och verka i. När en person överväger var han ska bosätta sig så ska han tänka på Arvika och när en företagare funderar på var han ska förlägga sin verksamhet ska Arvika komma upp som ett mycket bra alternativ, säger JanÅke Hermansson.
I Arvika kommun finns möjligheterna att välja sitt eget boende, vare sig man vill bo i en röd liten stuga på landet eller i en villa eller lägenhet i centralorten. Arvika har den lilla stadens fördelar med närhet och personlig service samtidigt som utbudet av varor och service är brett. Den kommunala servicen håller hög nivå.
– Vi vill framstå som en välskött och stabil kommun och då handlar det naturligtvis om att ha en väl fungerande kommunal verksamhet och en bra ekonomi. En kommun har ju ett stort ansvar och klart definierade uppgifter och vi fungerar bra när det gäller när det gäller service, myndighetsutövning och annat, säger JanÅke Hermansson.
I Arvika flödar aktiviteten, här har musiker, konstnärer och konsthantverkare levat och verkat sida vid sida sedan förrförra sekelskiftet och gör det än idag. I Arvika avlöser kulturevenemangen varandra året om.

En ny stadsdel
Om allt går enligt planerna kan invånarna i Arvika inom en snar framtid se en hel ny stadsdel växa upp vid hamnen.
– Ja, vi står inför ett av de absolut största projekten vi någonsin har haft att hantera i kommunen, säger JanÅke Hermansson. Vi har ett stort orört hamnområde och om vi får ett positivt beslut om att bygga ett översvämningsskydd så kommer vi att få i princip en helt ny stadsdel i Arvika. Hur vi ska ta tillvara detta område, som nästan är orört och ligger precis vid vattnet, kommer att engagera hela befolkningen.
JanÅke Hermansson har varit kommundirektör sedan 1 december 2010 och dessförinnan var han biträdande kommundirektör i tre år. Sedan 1975 har han jobbat på olika chefsbefattningar i Arvika kommun.