Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

En bank med erfarenhet och långsiktiga relationer

Swedbank har funnits i Skillingaryd i 136 år och i Vaggeryd i 135 år. Långsiktiga relationer har alltid varit mottot för Swedbank och under alla dessa år har de två bankkontoren i Småland värnat om sina kunder.
– Vi är en fullservicebank och erbjuder både företagsrådgivning och privatrådgivning från ax till limpa, säger Mårten Ewertson, kontorschef på Swedbank i Vaggeryd och Skillingaryd.

Swedbanks historia sträcker sig tillbaka ända till 1820 då Sveriges första Sparbank bildades i Göteborg efter europeisk förebild.
Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker i landet 1928. Därefter började de slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället samarbeta med Sparbanken Sverige.
I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank och den 8 september samma år skedde namnbytet legalt.
Idag är Swedbank en internationell koncern som erbjuder bankservice till både privatpersoner och företag.

Lång erfarenhet
– Vi är en bank med lång erfarenhet i kommunen och vi har jobbat i många år med företags- och privatengagemang. Därmed har det också skapats en bra grund att stå på, säger Mårten Ewertson.
Swedbank i Vaggeryd är en lokalt förankrad bank som också tar besluten lokalt.
– Vi känner kommunen och företagen i området väl. Dessutom har vi en bra personal och vi vet vad vi pratar om, menar Mårten Ewertson.
– Vi klarar oss väl i konkurrensen. När det gäller kundnöjdheten är den god, men visst kan det bli bättre. Vi jobbar kontinuerligt och löpande med att vara på bettet och ser alltid till att ha rätt kunskap och kompetens.

Ett brett utbud
Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder Swedbank ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter.
Swedbank har cirka 7,8 miljoner privatkunder och cirka 531 000 företagskunder med 315 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna.
Swedbanks kontor i Vaggeryd och Skillingaryd sysselsätter totalt 12-13 anställda.
– Vår ambition är att fortsätta vara en fullservicebank och att vara nära den lokala marknaden, där vi fattar besluten lokalt. Vi ska se till att vi som bank bidrar till fortsatt utveckling i Vaggeryds kommun. Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen, säger Mårten Ewertson.
Mårten Ewertson har lång erfarenhet inom bankvärlden. Han började jobba i branschen 1985 och har varit bankchef sedan 1992.