Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En ByggPartner med sunt förnuft

Att anlita en byggpartner med sunt förnuft kan tyckas vara en självklarhet. ByggPartner i Dalarna AB lever upp till sitt ambitiösa varumärkeslöfte genom att vara okomplicerade i bemötande och kommunikation. Med lokalt självstyre vid samtliga kontor tillämpar ByggPartner korta beslutsvägar med smidig hantering av kundens alla ärenden. Balans och hållbarhet är nyckelord i verksamheten och att arbeta med miljömässig balans är också en form av sunt förnuft, menar VD Michael Larsson.

ByggPartner i Dalarna AB har kontor i Falun, Borlänge, Hedemora, Avesta, Enköping, Västerås och Stockholm. Dalarna, Mälardalen och Stockholm utgör således det huvudsakliga upptagningsområdet, i Dalarna är man dessutom en av marknadsledarna och ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora börsnoterade byggbolagen.

Modern teknik liksom medarbetarhälsa delar av sunt förnuft
I Falun bygger ByggPartner ett nytt vårdblock på Falu lasarett på omkring ca 26 000 m2, en yta motsvarande fem fotbollsplaner. Här använder man sig av den absolut senaste rittekniken med BIM projektering. ByggPartner har således placerat sig bland de främsta även när det gäller detta arbetssätt.
– Att satsa på modern teknik är även det en del av vårt koncept som handlar om sunt förnuft, förklarar Michael Larsson. En annan del är att vi som arbetar i företaget trivs och mår bra, det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta prestera bra. Vi vill fånga upp eventuella problem tidigt och åtgärda det som behövs, på så vis behåller vi vår ställning som attraktiv och tydlig arbetsgivare.
För att öka tydligheten tillämpar ByggPartner handböcker för varje arbetsroll. Michael understryker att det framförallt minskar stressfaktorer eftersom var och en vet vilka förväntningar som ställs.

Energismarta hus för balans och hållbarhet
ByggPartner har just nu sin största orderstock hittills i historien.
– Vi har ett antal större och längre projekt vilket ger oss en garanti för en längre period framöver. Samtidigt har vi byggservice som en värdeladdad tjänst för befintliga och nya kunder. Vi försöker att alltid skapa värde för våra kunder och anpassa våra tjänster efter vad som faktiskt efterfrågas på marknaden.
På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget i Falun, Kopparstaden AB, bygger ByggPartner ett passivhus som blir det nordligaste bostadshuset byggt enligt det energisnåla konceptet för passivhus. Totalt handlar det om ett 50-tal lägenheter som kommer att ha marknadens främsta standard med en extremt låg energikonsumtion.
– Att bygga energismarta hus skapar både balans och hållbarhet, vilket hör till vår grundvision. Vi har arbetat så här under många år, men nu har vi valt att tydliggöra ambitionen ytterligare genom en ny varumärkesplattform, berättar Michael vidare.

Långsiktiga relationer med hög kundnöjdhet
ByggPartner är precis som företagsnamnet antyder en partner i byggprojekt. Genom att arbeta med ett färre antal kunder som man då lär känna lite bättre skapas långsiktiga relationer där kundnöjdheten är hög.
– Vi har valt att nischa oss även i fråga om vilka kunder vi arbetar med. På våra befintliga marknader, dvs. Dalarna, Mälardalen och Stockholm, är vi bland de främsta. Vi ser en stor tillväxtpotential, inte minst i Stockholm där vi har för avsikt att nyanställa under hösten, summerar Michael Larsson som avslutning.