Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

En erfaren systemleverantör i Bjuv

Rostfria Svetsmontage i Bjuv är en mekanisk verkstad och legoleverantör av industrimaskiner till bland annat livsmedels- och förpackningsindustrin. Familjeföretaget grundades 1989 av Lars-Holger Carlsson och hans son Peter Carlsson och sysselsätter idag drygt 30 anställda.

Rostfria Svetsmontage hade en stadig expansion under 90-talet och nu behövdes någon som kunde ta hand om administrationen. 1999 blev Anette Berggren, dotter och syster till grundarna, tillfrågad om hon var intresserad.
– Jag är egentligen lärare i grunden, men när jag blev tillfrågad att börja i företaget tog jag tjänsteledigt och började här. Och jag kom aldrig härifrån, säger Anette Berggren med ett skratt.
Anette är idag delägare i företaget, tillsammans med brodern Peter Carlsson, och tillika vd.
– Vi är en renodlad legotillverkare och tillverkar enligt kundernas ritningar och önskemål. Merparten av våra kunder kommer från livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin, men vi har för avsikt att bredda verksamheten inom en snar framtid.
De erfarna svetsarna och maskinoperatörerna är specialister på att bearbeta rostfritt. Företaget har en optimerad maskinpark för att kunna erbjuda fullständiga systemleveranser. Här arbetar man med planlaser, CNC-styrda kantpressar, svarvar, fräsar och stansmaskiner.

Nära samverkan
– Vår styrka är att vi jobbar i nära samverkan med våra kunder. Vi jobbar mer som samarbetspartners och har ett utbyte med varandra vid gemensamma projekt och vid framtagning av maskiner och prototyper. Stor flexibilitet och hög service är andra styrkor. Våra kunder vet att om det är något som är bråttom så gör vi allt vi kan för att hjälpa till, säger Anette Berggren och fortsätter:
– Vi nischar oss lite mer mot kvalificerade arbeten, som inte är så lätta att skicka till låglöneländerna. Kunderna får då en vinst genom att ha sin leverantör på närmare håll.

Nytt affärssystem och ny certifiering
För drygt ett år sedan investerade Rostfria Svetsmontage i ett nytt affärs- och verkstadssystem, vilket har gjort att företaget har fått en effektivare produktion och större möjlighet att följa upp jobben.
En ny kvalitetssäkring står också för dörren.
– Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan ett par år tillbaka, men det senaste året har vi också jobbat med att kvalitetssäkra svetsningen. Det är en certifiering som heter ISO 3834 och den räknar vi med att ha efter sommaren. Den nya certifieringen gör att vi kan få möjlighet att ta oss in i nya branscher som ställer högre krav på svetsning, till exempel kärnkraftsindustrin, berättar Anette Berggren.

Vill bredda verksamheten
Rostfria Svetsmontage har under åren jobbat mot en liten, men mycket trogen kundkrets. Den största kunden har varit med ända sedan starten 1989.
– De kunder som vi har haft har varit jätteviktiga för oss och det är tack vare dem vi har kunnat bygga upp företaget. Men nu siktar vi på att bredda vår verksamhet och få in fler samarbetspartners. Det är viktigt inte bara för företagets överlevnad utan också för killarna i produktionen. Flera har varit här i många år och det är inspirerande för dem att få in nya projekt och nya produkter att tillverka. På så sätt får vi en utmaning att hitta nya lösningar och utveckla oss, säger Anette Berggren avslutningsvis.