Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

En fartygsagent i Göteborg med stark utveckling

Vald. Andersons Ship Agency grundades i Göteborg 1944 och ingår i Sirius Group sedan 2005.
– Vi har haft en bra utveckling de senaste fem-sex åren och har ökat från 300 fartyg om året till cirka 1 000, berättar Johan Helmer, som driver Vald. Andersons Ship Agency.

Det anrika företaget Vald. Andersons Ship Agency är en fartygsagent som koncentrerat sin verksamhet till Göteborgs hamnar. Av cirka 1 000 båtar som servas varje år anlöper ungefär 700 till Göteborg.
– Vi tar främst emot tankfartyg och containerfartyg, alltså kusttankers på upp till 35 – 40 000 ton. Vi arbetar också med alla bilbåtar från Wallenius Wilhelmsen och är även agent för det franska bolaget CMA CGM, som är ett av världens största containerrederier. Från CMA CGM kommer ett fartyg i veckan till Göteborg, berättar Johan Helmer.
Bland stora kunder, utöver Wallenius Wilhelmsen och CMA CGM, kan nämnas Preem Petroleum, ST1 (som har raffinaderi i Göteborg), Neste i Finland och norska Shell.

Breddade verksamheten
Tidigare var Vald. Andersons Ship Agencys verksamhet koncentrerad till oljehamnar, men för cirka tio år sedan började företaget även agera i andra hamnar, som till exempel i Skandiahamnen med container- och bilbåtar. Företaget är även aktivt i hamnar i andra svenska städer, till exempel Malmö, Södertälje och Luleå.
– Om vi inte kan utföra arbetet själva härifrån Göteborg så utser vi en samarbetspartner och förmedlar jobbet vidare, berättar Johan Helmer.
Vald. Andersons Ship Agency har sitt säte på Hälleflundregatan i Västra Frölunda, där sju personer är anställda.
– I och med att vi är en liten organisation så är alla involverade i verksamheten. Vi behöver inte koppla över ett ärende till en annan avdelning med risk att det blir liggande utan vi sitter tillsammans i samma rum och lyssnar på varandra, säger Johan Helmer.
– Vår största konkurrent är Leffler som tillhör Maersk-Broker koncernen. Eftersom deras organisation är så mycket större blir arbetet mycket mer stelbent. För oss går det smidigare eftersom vi är aktiva under hela processen från det att fartyget kommer till att det går.

Ett ungt familjeföretag
Moderbolaget Sirius på Donsö i södra Göteborgs skärgård är ett ungt familjeföretag som drivs av bröderna Backman.
– Det är tre killar i 40-årsåldern som verkligen ser framåt och är beredda att satsa på bolaget. Det är mycket roligt att jobba för dem eftersom de alltid vill sträva framåt och växa och hitta nya områden, säger Johan Helmer.
Bröderna Backman grundade Sirius Rederi AB 1996 som idag är ett av de största rederierna på Donsö.
– De har hand om elva tankfartyg idag och det är en mycket bra utveckling med tanke på vad varje tankfartyg kostar, konstaterar Johan Helmer, som ser mycket positivt på framtiden för Sirius och Vald. Andersons Ship Agency.
– Vi har nu cirka 300 anlöp i andra hamnar utanför Göteborg och där tror jag vi kan växa oss starkare. Vi försöker hitta nya samarbetspartners och om fem-sex år kanske vi också finns i Danmark, Norge och Finland. Vår konkurrent Maersk Broker är etablerad i många länder och vi kan inte sitta still utan måste nog tänka i dom banorna också, säger Johan Helmer avslutningsvis.