Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

En gymnasieskola för idrottsintresserade

Karlstad Idrottsgymnasium är den moderna skolan som ger de bästa förutsättningarna att lyckas inom både idrott och studier.
Skolan har funnits sedan 2006 och har idag 105 elever.

Karlstad Idrottsgymnasium riktar sig till den studiemotiverade idrottaren som vill skaffa sig en högskoleförberedande gymnasieutbildning. Skolan erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap och Ekonomprogrammet med inriktning ekonomi. De valbara kurserna har en inriktning mot idrott och hälsa.
– Det är svårt att få jobb idag utan högskoleutbildning eller yrkesutbildning, men våra program har ju universitetsbehörighet och det finns goda möjligheter för eleverna att studera vidare, säger Patrik Olofsson, rektor på Karlstad Idrottsgymnasium.

Samhällsvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds från och med höstterminen 2012 med två olika inriktningar. Den ena inriktningen är samhällsvetenskap och den andra är beteendevetenskap. Båda inriktningarna på programmet är studieförberedande, vilket innebär att man efter studenten är behörig att söka in på universitet och högskola. Båda inriktningarna kan kombineras med idrott eller hälsoprofil. Inriktning beteendevetenskap väljer den som är intresserad av att i framtiden kunna jobba inom yrken som polis, kurator, socionom, psykolog, lärare, sjuksköterska, hälsocoach etc.
Inriktning samhällsvetenskap väljer den som i framtiden vill kunna jobba som polis, tolk, översättare, projektledare, författare, arkeolog, arkitekt etc.

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är utbildningen för den som vill kombinera ekonomistudier med idrott eller hälsoprofil. Ekonomiprogrammet passar för dem som är intresserade av ekonomi, eget företagande och marknadsföring. Utbildningen är universitets- och högskoleförberedande och kan bland annat leda till studier inom handel och ekonomi.
Karlstad Idrottsgymnasium följer skolverkets kurser och kursutbud.
– En skoldag hos oss ser ut som vilken skoldag som helst på andra skolor med undantag för att våra elever tränar sina respektive idrotter två förmiddagar i veckan mellan 8 och 11. Har en elev till exempel badminton som sin idrottsgren så tränar han eller hon detta tillsammans med en tränare i badminton anställd av skolan, berättar Patrik Olofsson.
Karlstad Idrottsgymnasium erbjuder eleven bland annat:
• en liten skola med bra kontakter mellan elever och lärare
• behöriga lärare
• individuellt anpassad träning
• hälsoprofil
• egen dator för skolarbete
• näringsrik lunch på restaurangen nära skolan
• välutbildade tränare
– Vi vill vara en skola där elever och lärare trivs och utvecklas. Vår ambition är att ha god kvalitet och att eleverna uppnår bra slutbetyg så att de kan söka in till universitet om de så önskar, säger Patrik Olofsson avslutningsvis.