Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

En kompetent partner inom butiksexponering

MBM Nordic i Bredaryd är en kompetenspartner inom butiksexponering till butiksbyggare och reklambyråer på den nordiska marknaden.
– Vi är ett nytt kunskapsföretag med stor material- och teknikkännedom. Vår maskinpark är modern och vi håller hög kvalitet på våra produkter, säger företagets VD Marko Rova.

MBM Nordic grundades av Marko Rova den 1 januari 2010 och sysselsätter idag sju personer inklusive Marko. Omsättningen landade på cirka 14 miljoner kronor 2011.
– Vi tillhandahåller exponeringsmaterial och reklamprodukter för butiker och vi trycker, packar och distribuerar produkten. Distributionen ger en bättre lösning för kunden. Om kunden även vill ha något tillbehör, till exempel en skylthållare, som tagits fram lokalt, då levererar vi den också. Det ökar inte bara värdet på affären utan det ger också en bättre lösning för kunden, säger Marko Rova.

Bred kundkrets
Kunder till MBM Nordic är olika reklambyråer och företag som levererar butiksinredningar. Företaget hjälper designers och marknadsavdelningar att välja rätt lösning. Upptagningsområdet är främst Sverige, men också Norge och Danmark.
MBM Nordic vänder sig oftast inte direkt mot slutkunderna, men det finns undantag.
– Vi har några slutkunder som vi levererar direkt till, till exempel byggvaruhuskedjan K-rauta. Vi producerar skyltar som vi distribuerar direkt till deras 21 varuhus, men oftast går produkterna till någon mellanhand, berättar Marko Rova.

En kompetent partner
MBM Nordic är en kompetent partner som kan system, material och olika produktions- och tryckmetoder. Mycket handlar om att optimera det som ska tas fram för att spara på både pengar och tid samtidigt som risker minimeras.
Genom sitt regionala och internationella nätverk kan MBM Nordic tillhandahålla det mesta inom butiksexponering så att kunderna inte ska behöva ha för många olika kontakter med olika företag.
– Vårt motto är att ha hög kvalitet på produkterna, hålla leveranstiden och att ha en tät kontakt med kunderna. Vi ser oss som en partner till våra kunder och tycker det är viktigt med en öppen dialog. Om vi skulle få ett problem med att en maskin kanske står stilla i produktionen hos oss så hör vi alltid av oss till kunden och frågar hur vi ska lösa detta. Då kanske vi får en eller två dagar extra på oss, säger Marko Rova.
När det gäller konkurrensen i regionen så finns det tre-fyra företag i samma bransch inom några mils radie.
– Vi konkurrerar också med de stora tryckerierna i Malmö, Göteborg och Stockholm eftersom större delen av vår omsättning inte ligger i närområdet utan i storstäderna.
Verksamheten för MBM Nordic har gått mycket bra under hösten 2011 och Marko Rova ser ljust på framtiden för företaget.