Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

En kontakt räcker – Rör-inspektion löser det mesta med hög kompetens

Rör-inspektion i Karlstad AB har varit verksamt i branschen tre decennier. Företaget etablerades 1982 och fyller därmed 30 år i år. Det började i liten skala med enbart filmning, verksamheten har utvecklats under resans gång och idag är Rör-inspektion verksamma inom filmning både i mark och fastighet samt spolning, slamsugning och renovering av ledningar.
Kommuner, VVS-konsulter, bostadsbolag och privatpersoner – Rör-inspektion vänder sig till en bred målgrupp stora som små. Verksamheten började med filmning av kommunala ledningar och i början av 1980-talet var tekniken fortfarande relativt ung. Senare, med ny teknik, kunde man komma in i fastigheter och börja filma även mycket små utrymmen, vilket bidrog till vidare utveckling av företaget.

Senaste tekniken och egenutvecklade lösningar
Idag är filmning fortfarande en betydande del av verksamheten, sedan år 2000 har ett nytt affärsområde byggts upp, renovering av ledningar. Renovering av ledningar utgör idag halva verksamheten för Rör-inspektion.
– Vi använder oss av den senaste tekniken för renovering, s.k. relining. Metoden är kostnadseffektiv eftersom befintliga ledningar inte behöver bytas ut, istället skapas en helt ny ledning inuti den gamla genom en speciell teknik, berättar VD Ulf Larsson.
Relining går till så att ett foder, den s.k. ”strumpan”, mättas med epoxy och därefter vrängs in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Efter härdning under tryck öppnas eventuella anslutande grenledningar med Lillfräsen, en egentillverkad lösning som klarar av att operera inuti fodrade ledningar på 100 mm även om röret böjs i 90 grader.
– Då vi tog fram Lillfräsen hade vi ingen avsikt att skapa en försäljning av den. Intresset blev dock stort, och idag tillverkar vi och säljer lösningen i mindre skala till kunder över hela Norden.

Skonsam renovering
Fodret ”strumpan” finns i olika dimensioner och tjocklekar vilket innebär att det går att anpassa tjockleken på den nya ledningen efter det specifika förhållandet. På så sätt skapas en ny självbärande ledning inuti den befintliga ledningen, metoden är både kostnads- och tidseffektiv då den framförallt innebär minimala ingrepp som inte har någon påverkan på omgivande ledningar och material.
Metoden kräver exempelvis inte att man öppnar hela väggar eller tvingas ta bort delar av golvet, utan möjliggör istället för en skonsam renovering av ledningar som lämnar omgivningen (kan vara ett nykaklat badrum som exempel) intakt.

Ligger steget före kompetens- och teknikmässigt
Rör-inspektion har lång erfarenhet inom VVS-branschen och kan erbjuda en helhet. En kontakt räcker, Rör-inspektion löser det mesta med hög kompetens och välservad utrustning.
– Vi vet att våra anställda trivs hos oss eftersom vi har en mycket låg personalomsättning. Vi satsar på kompetens och utbildning, det är viktigt att våra medarbetare känner att de kan utvecklas i sin roll, menar Ulf Larsson.
Företaget satsar också på att ligga steget före teknikmässigt, och då krävs det lyhördhet inför vad som gäller och hur man kan anpassa ny teknik till traditionella lösningar. Rör-inspektion balanserar konceptet väl, och kommer att fortsätta värna om sina kärnvärden och växa tillsammans med kunderna.