Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

En kraftansträngning för livsmedelsindustrins utveckling i Karlshamn

Karlshamn har en tillväxtbenägen livsmedelsindustri som präglas av innovationsrikedom och mångfald. CLUK, Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn, utvecklas som en arena för både små och stora företag i branschen. Syftet är att innovatörer, entreprenörer och erfaren branschpersonal ska kunna träffas och samverka via den gemensamma plattformen.

I Karlshamn finns en stark drivkraft och vilja att utveckla livsmedelsteknik, främja för innovationer och bevara den långa tradition av hantverk och kunnande som finns inom livsmedelsbranschen.
Under en längre period har det funnits ett pockande behov av en välutrustad testmiljö som vänder sig till både stora och små företag, en gemensam nämnare som för samman aktörer ute i näringslivet med den kompetens som finns inom akademin gällande process- och livsmedelsteknik.
Man samverkar framförallt med Linnéuniversitetet i Kalmar, Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet och YTH i Helsingborg. CLUK är svaret på marknadens efterfrågan, en kraftansträngning för livsmedelsindustrins utveckling i Karlshamn.

Kunskapsdriven laboratoriemiljö
Många små- och medelstora aktörer har behov av att testa sina produkter i större skala, men få har tillgång till de storskaliga testanläggningar som krävs. CLUK erbjuder faciliteter för testproduktion med en kapacitet på upp till 100 kg per timme. Samtidigt är anläggningen tillräckligt flexibel för att anpassas till mindre projekt.
För de riktigt stora producenterna erbjuder CLUK en kunskapsdriven laboratoriemiljö för småskaliga tester som kan förbättra kvalitet och kontinuitet.
– Vi har tillgång till olika produktionsprocesser med processhall, bageri, produktionskök och analytiska laboratoriemiljöer, berättar Cissi Lingerud, verksamhetsledare på CLUK.
Cissi är i grunden livsmedelskemist och har arbetat inom livsmedelsindustrin sedan 1980-talet, bland annat har hon ansvarat för produktutvecklingen på Carlshamns mejeri.

Anpassningsbar processlinje
Lokalerna omfattar ca 350 kvadratmeter med goda expansionsmöjligheter. I dagsläget hanterar man främst pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter, glass, margarin, majonnäs och desserter. Eftersom det även finns bageri finns det utrymme för att hantera torra varor och kryddor.
– Vi har möjlighet att hyra in processlinjer som är speciellt anpassade efter kundernas behov. Tanken är att vi ska vara ett stöd för livsmedelsindustrin i stort, då måste vi också vara flexibla. I viss mån kan vi även erbjuda packning mot slutkonsument, vilket utgör ytterligare ett stöd för våra kunder, säger Cissi Lingerud.
CLUK är ett treårigt projekt (2009 – 2012) som bedrivs i Carlshamns mejeris gamla lokaler. Förhoppningen är att verksamheten ska vara självgående efter de tre första åren, med väl utvecklade samarbeten med omgivande livsmedelsindustri och högskolan.