Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

En ledande aktör inom bearbetad kaolinlera

Thiele Nordic AB i Gävle är ett dotterbolag till Thiele Kaolin Company i Georgia, USA, som bryter och förädlar kaolin, som i sin tur används för bestrykning av papper och kartong.
Verksamheten i Gävle startades 1982 och sysselsätter idag fem anställda.

Thiele Kaolin är en av världens ledande aktörer inom bearbetad kaolinlera med anläggningar i Nordamerika och Europa.
Varje år importerar Thiele Nordic AB cirka 50 000 ton kaolin från moderbolaget i USA. Det torra kaolinet anländer till Gävle hamn och slammas upp i vatten så att kaolinet omvandlas till våt form. Därefter transporteras det våta kaolinet i tankbilar till företagets kunder, som är pappers- och kartongbruk, såsom Stora Enso, Holmen och Korsnäs.
– Kaolinleran levereras i form av pulver med båt från USA. Denna dispergeras i fabriken till flytande slurry, berättar Lars Eliasson, plant manager på Thiele Nordic.

Forskning vid Thiele
Thiele har ett av de största forsknings- och utvecklingsteamen i världen som enbart jobbar med pigmentbaserad forskning. Med en 19 000 kvadratmeter stor anläggning i Sandersville, USA och 25 utvecklingsingenjörer och tekniker som enbart ägnar sig åt pigmentbaserad forskning så är det inte konstigt att Thiele har 43 patent inom området kaolin och betraktas som en innovativ ledare.

Ingen oro för framtiden
Thiele Nordics verksamhet är ganska unik, men det finns ytterligare ett antal aktörer inom samma bransch i landet. En konkurrent till Thiele finns på hamnområdet i Gävle, men deras kunder finns på andra geografiska håll.
Thiele Nordics verksamhet går bra och Lars Eliasson ser ingen oro för framtiden.
– Vi har hållit på här i hamnen sedan 1982. Så länge kartongbruken finns så levererar vi till dem. Detta är en stabil verksamhet då kontrakten på leveranser löper på ett eller två år, säger Lars Eliasson.
Thiele Kaolin Company är ett privatägt företag som grundades 1946. Bolaget är ISO-9001 certifierat – en betoning på kvalitet har varit företagets kännetecken sedan starten för 65 år sedan.
Thiele Nordic har sin bas på Norra Skeppsbron i Gävle hamn och VD är Björn Bergroth.