Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

En ledande leverantör av eldfasta material

Calderys erbjuder kompletta lösningar för eldfasta material och installationer till en lång rad industrier.
– Vi är världens största tillverkare av eldfasta massor och har totalt 18 fabriker över hela världen med en omsättning på 500 M€, berättar Conny Nilsson, försäljningschef på Calderys i Gävle.

I Gävle har Calderys funnits sedan 1992.
– I Sverige är vi uppdelade i två försäljningsområden, dels Produktförsäljning och dels Solution. Produktsäljarna jobbar mot den tunga industrin, som har en löpande förbrukning av våra material. Vi på Solution åker ut till kunderna, besiktigar, river ut det som är gammalt och dåligt och installerar nytt. Vi arbetar även mot de stora ugns- och panntillverkarna med nya anläggningar. För närvarande pågår en infodring av en stor anläggning i Saragossa i Spanien, berättar Conny Nilsson.
Calderys Solution i Sverige är indelat i region Nord och region Syd och Conny ansvarar för region Nord, som sträcker sig ned till Nyköping. Totalt sysselsätts 14 tjänstemän i region Nord, varav tre finns på kontoret i Örnsköldsvik.
Calderys har också försäljningskontor i Lidköping, Solna och Nyköping.
När det är som mest att göra är cirka 400 montörer i arbete samtidigt på olika projekt runt om i Sverige.

En världsomspännande verksamhet
Calderys har fabriker i Australien, Indien, Kina och Sydafrika och i Europa finns fabriker i bland annat Ungern, Tyskland, Frankrike och Holland. I Sverige har företaget fabriker i Höganäs, Åmål och Köping.
Företagets målsättning är att hjälpa sina kunder att nå en ökad produktion, bättre produktionstrygghet och högre produktivitet. Fokus ligger på att leverera säkra, tillförlitliga och högeffektiva lösningar anpassade för kundernas behov.
– Vi har kunder inom bland annat värmebehandlingsindustrin, värmeverk, sågverksindustrin, cementindustrin, cellulosaindustrin och bland kunder finns Sandvik, SSAB, Ovako, Outokumpu, Fortum, Eon, Vattenfall, Cementa och en hel del kommunala värmebolag, berättar Conny Nilsson.

Dotterbolag till Imerys
Calderys är ett helägt dotterbolag till Imerys, världens ledande leverantör av råmaterial till industrin för eldfasta material. Detta garanterar företaget säker tillgång till råmaterial av hög kvalitet, vilket är en väsentlig förutsättning för Calderys aktiviteter inom forskning och utveckling samt för produktionen.
Teknologin är nyckelfaktorn i Calderys eldfasta service. Företagets tekniska avdelningar är skräddarsydda för att möta kundernas krav.
Calderys erbjuder:
• Eldfasta installationer
• Eldfasta konstruktionsritningar
• Arbetsberäkningar
• Materialberäkningar
• Torkeldningsscheman och torkeldningsuppdrag
• Uppstarts/driftsinstruktioner
– Vi ser ljust på framtiden för Calderys verksamhet. Här i Gävle har vi expanderat och börjar nu växa ur vårt nuvarande kontor som vi har suttit i sedan 1995. Vi hoppas flytta till större lokaler innan årets slut, säger Conny Nilsson avslutningsvis.